Stads- en Wijkmonitor 2020

Programma's

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

Bewegingen op de woningmarkt

Wie is er in de afgelopen twee jaar verhuisd, wie heeft er plannen in de komende jaren te verhuizen. In het woononderzoek wordt dit om de drie jaar in beeld gebracht.

Verhuisbewegingen in de laatste en de komende twee jaar

In de  twee jaar voorafgaand aan het WoON-onderzoek 2018 zijn er 15.500 huishoudens verhuisd naar hun zelfstandige woning in Nijmegen. Dit betrof 6.500 starters die geen woning achterlieten en nog eens 6.500 doorstromers vanuit een huurwoning en 2.500 mensen die een koopwoning achterlieten. Er werd in tweederde van de verhuizingen verhuisd naar een huurwoning.
Voor de volgende twee jaar zijn er veel verhuisplannen. Het WoON2018 becijfert dat 48.000 huishoudens (de helft van alle huishoudens!) meer of minder concreet een  verhuizing overwegen. maar liefst 20.000 gevallen betreffen verhuizingen naar "bewoonde andere ruimten" (meestal kamerbewoning), binnen of buiten Nijmegen.

Als we alleen kijken naar huishoudens die al concrete stappen hebben gezet, dan zijn er in het WoON-onderzoek 2018 in de volgende twee jaar 17.000 woningvragers "in de markt" en 10.000 aanbieders. Het woningtekort is dan ca. 7.000. Starters en doorstromers nemen beide ca. 7500 van de woningvraag voor hun rekening, een kleinere groep zijn de huishoudens die hier willen komen wonen.  De woningen worden voor driekwart vrijgemaakt door doorstroming en voor het overige door mensen die naar elders verhuizen. Huur of koop en laagbouw of etage is in de vraag min of meer gelijk verdeeld.
In de praktijk komen overigens lang niet alle plannen tot uitvoering en blijken gerealiseerde verhuizingen ook lang niet altijd vooraf voorzien.

Binnen Nederland behoort de woningmarktregio Nijmegen tot de gebieden met het hoogste percentages woningtekort (in de top drie van Nederland).

Figuur:  Woningtekort per woningmarktgebied in 2020
Bron: Primosonline.datawonen.nl; ABF

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38