Stads- en Wijkmonitor 2020

Programma's

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

Huurmarkt

Aanhoudend lage slaagkansen op de huurmarkt

Figuur: Slaagkans op de sociale huurmarkt, totaal. Bron: Enserve/Entree.

De huurmarkt blijft onverminderd krap in de stad. In Nijmegen verhuren de corporaties per jaar zo’n 1.700-2.200 vrijkomende woningen aan nieuwe bewoners. In 2019 zat het aantal toewijzingen met 2012 woningen in die bandbreedte.
Wie reageert op een woning had in 2019 een kans van krap 8% op succes. Die totale slaagkans (aantal toewijzingen gedeeld door het aantal reacties) loopt de laatste 10 jaar met wat ups-and-downs iets terug. Voor (her)starters liggen de slaagkansen het laagst (5,4%), doorstromers hebben met 9,2% meer succes bij hun reacties op huurwoningen.
De meettijd (hoe lang ingeschreven bij starters en de woonduur bij doorstromers bij de verhuizing) varieert van bijna 10 jaar inschrijvingstijd bij (her)starters  tot 19 jaar woonduur bij doorstromers. De zoektijden  variëren rond 1,5 jaar bij zowel (her)starters als  doorstromers, daar zit niet veel verschil tussen. Deze zoektijden laten zien hoe lang mensen echt intensief gezocht hebben tot het moment dat zij een nieuwe woning toegewezen krijgen/aanvaarden.  Er zijn uiteraard ook heel veel mensen die eveneens actief zoeken, maar die (nog) níet slagen. Deze groep valt buiten dit cijfer.
Ruim de helft van de toewijzingen in 2019 vond plaats via het hoofd(aaanbod)model.  15% van de toewijzingen kwam in 2019 via loting tot stand.  Daarnaast betroffen 4% mensen die op indicatie werden toegewezen en 8% werd verhuurd aan urgenten.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38