Stads- en Wijkmonitor 2020

Programma's

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

Koopmarkt bestaande woningen

Markt bestaande koopwoningen: aanbod vrijwel opgedroogd, prijzen stijgen

In Nijmegen wordt per jaar voor ca. 500-600 miljoen euro aan bestaande woningen verkocht tussen particulieren (geen nieuwbouwkoop dus en geen beleggerstransacties). In aantal transacties varieert het van 1200 in slechte tijden tot 2500 wanneer er veel animo is om te kopen en er aanbod beschikbaar is.
In de laatste vijf jaar zien we het aanbod aan bestaande koopwoningen in hoog tempo opdrogen. De marktratio (aantal transacties in elk kwartaal als percentage van het aantal aangeboden woningen) loopt daardoor op van rond 20% naar vrijwel 100%.  Of anders gezegd van kiezen uit vijf woningen per koper naar ongeveer één woning per koper.

Figuur Aanbod, transacties en "marktratio" (transacties/aanbod), bestaande koopmarkt Nijmegen. Bron: woningmarktcijfers.nl .

Door de verkrappende markt stijgt de gemiddelde transactieprijs. Daarbij volgt Nijmegen het landelijk gemiddelde, maar is steeds wel nog 5 à 10% goedkoper.

Figuur: Gemiddelde woningprijzen bestaande koopwoningen Nijmegen en Nederland. Bron: Woningmarktcijfers.nl .

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38