Stads- en Wijkmonitor 2020

Programma's

Veiligheid

Functioneren gemeente

  • 45% van de Nijmegenaren is tevreden over het functioneren van de gemeente met betrekking tot de aanpak van leefbaarheid en veiligheid; 9% is daar ontevreden over.
  • Het oordeel is de laatste jaren stabiel.

Oordeel over functioneren gemeente op vlak van leefbaarheid en veiligheid stabiel

Lang niet alle burgers hebben een oordeel over het functioneren van de gemeente als het gaat om de inzet voor de veiligheid en leefbaarheid. Voor zover ze dat wel hebben, is het vaker positief dan negatief: in 2019 is 45% tevreden over het functioneren van de gemeente met betrekking tot de aanpak van leefbaarheid en veiligheid en is 9% daar ontevreden over.

 

2014

2015

2016

2017

2019

% tevreden over functioneren gemeente m.b.t. aanpak L&V

44

46

43

45

45

% ontevreden over functioneren gemeente m.b.t. aanpak L&V

8

10

8

10

9

% eens met "gemeente heeft aandacht voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid in buurt"

57

55

56

59

57

% eens met "gemeente informeert buurt over aanpak van leefbaarheid en veiligheid in buurt"

51

49

47

46

49

% eens met "gemeente betrekt buurt bij aanpak van leefbaarheid en veiligheid in buurt"

45

45

43

43

44

Figuur: Oordeel Nijmegenaren over functioneren gemeente m.b.t. aanpak leefbaarheid en veiligheid. Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor.

Het oordeel over het functioneren van de gemeente is de laatste jaren (2014-2019) vrij stabiel en al jaren positiever dan in de meeste benchmarksteden. In Nijmegen is bijvoorbeeld het percentage dat het eens is met de stelling “de gemeente heeft aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in buurt” hoger (57%) dan gemiddeld in de benchmarksteden (51%). En ook het percentage dat het eens is met de stelling “de gemeente betrekt de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt” is in Nijmegen hoger (44%) dan gemiddeld (37%).

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38