Stads- en Wijkmonitor 2020

Programma's

Veiligheid

Veiligheidsbeleving

  • Het percentage Nijmegenaren dat zich vaak of soms onveilig voelt in de buurt is de afgelopen jaren geleidelijk afgenomen.
  • Nijmegenaren geven een 7,2 voor de veiligheid in de woonbuurt.
  • Criminaliteit en drugsoverlast staan 4e en 5e in de ranglijst van de met voorrang aan te pakken stadsproblemen volgens Nijmegenaren.

Afname onveiligheidsgevoelens

Het percentage Nijmegenaren dat zich in de buurt vaak of soms onveilig voelt is geleidelijk gedaald van 19% in 2011 naar 15% in 2017 en 2019. Twee procent geeft aan zich ‘vaak’ onveilig te voelen en 13% ‘soms’.

Figuur: Onveiligheidsbeleving; voelt zich in woonbuurt ...
Bron: Burgerpeiling, O&S.

In 2019 zijn dit de meest genoemde redenen voor de onveiligheidsgevoelens:

  • mensen in de buurt die men vanwege hun gedrag niet vertrouwt (door 10% genoemd);
  • drugsdealers/drugsverslaafden (6%);
  • donkere/slecht verlichte plaatsen (6%);
  • de criminaliteit in de buurt (4%);
  • stille, afgelegen plaatsen (4%);
  • groepen jongeren op straat (4%).

Het percentage dat ‘groepen jongeren op straat’ als reden noemt, is gedaald van 8% in 2013 naar 4% in 2019.

Criminaliteit staat op de vierde plaats in de top 10 van met voorrang aan te pakken buurtproblemen volgens Nijmegenaren (door 6% genoemd, zowel in 2017 als in 2019). In die top 10 staat ook drugsoverlast (tiende plaats, door 4% genoemd). Jongerenoverlast is uit de top 10 gezakt.
Ook in de top 10 van de belangrijkste stadsproblemen staat criminaliteit op de vierde plaats (door 5% genoemd). Drugsoverlast staat op de vijfde plaats en is vaker dan in 2015 genoemd (door 4,5% genoemd versus 2% in 2015).

Stedenvergelijking: gemiddeld beeld voor veiligheidsbeleving

Bij de meting voor de landelijke Veiligheidsmonitor najaar 2019 hebben de Nijmegenaren gemiddeld het rapportcijfer 7,2 voor de veiligheid in hun woonbuurt gegeven, evenals in 2017. Die 7,2 is gelijk aan het gemiddelde voor de benchmarksteden.
Van de Nijmegenaren heeft 11% de indruk dat in de buurt veel criminaliteit voorkomt. Voor de benchmarksteden ligt dat percentage gemiddeld op 12%.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38