Stads- en Wijkmonitor 2020

Programma's

Veiligheid

Cybercrime

  • Ruim 13% van de Nijmegenaren wordt in 1 jaar tijd slachtoffer van cybercrime.
  • Het aantal geregistreerde gevallen van fraude met online handel is de laatste jaren gestegen.

Toename koop- en verkoopfraude via internet

De landelijke Veiligheidsmonitor 2019 laat zien dat 13,4% van de Nijmegenaren (15 jaar en ouder) in 1 jaar tijd slachtoffer wordt van cybercrime (was 13% in 2017):

  • 6% werd in het voorgaande jaar slachtoffer van koop- of verkoopfraude, 4,5% van hacken, 4% van pesten via internet en 0,3% van indentiteitsfraude.
  • Het slachtofferpercentage voor koop- of verkoopfraude via internet is de laatste jaren gestegen (6% in 2019 versus gemiddeld 3% voor de jaren 2014-2019). Hierbij aansluitend zien we dat het aantal in Nijmegen geregistreerde gevallen van online fraude is gestegen van bijna 600 in 2017 naar richting de 700 in 2019.
  • Ook het slachtofferpercentage voor pesten via internet is wat gestegen.
  • De slachtofferpercentages voor hacken en intenetfraude zijn wat gedaald.
  • Nijmegenaren worden ongeveer even vaak als Nederlanders en bewoners van de benchmarksteden slachtoffer van cybercrime.

Uit een in 2017 verrichte analyse met betrekking tot de Nijmeegse deelnemers aan de landelijke Veiligheidsmonitor blijkt dat de volgende groepen meer risico lopen om slachtoffer van cybercrime te worden: jongeren van koopfraude, hacken en cyberpesten, hoger opgeleiden van hacken en cybercrime in het algemeen en lager opgeleiden van cyberpesten.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38