Stads- en Wijkmonitor 2020

Programma's

Veiligheid

Geweld

  • De afgelopen jaren zien we in het algemeen een daling van het aantal geregistreerde geweldsdelicten.
  • Wel was het aantal geregistreerde straatroven in 2019 hoger dan in de jaren daarvoor.

Afname geweldsdelicten

Het aantal geregistreerde geweldsdelicten vertoont een dalende tendens: van 8,4 per 1.000 inwoners in 2013 naar 5,4 per 1.000 inwoners in 2019. In 2019 zijn er minder geregistreerde gevallen van bedreiging, mishandeling, zedenmisdrijven en huiselijk geweld dan in 2018. Wel was het aantal geregistreerde straatroven in 2019 hoger dan in de jaren daarvoor.

 

2015

2016

2017

2018

2019

gemiddeld

bedreiging

420

367

345

329

259

344

mishandeling

646

705

589

619

570

626

openlijk geweld tegen personen

61

50

44

43

52

50

moord en doodslag

32

27

30

20

29

28

zedenmisdrijf

95

84

91

97

75

88

overval woningen

10

5

3

3

5

5

overval bedrijven en transport

16

10

9

10

7

10

straatroof

36

63

41

50

70

52

wapenbezit

50

62

43

70

76

60

huiselijk geweld

921

829

666

601

564

716

Figuur: geregistreerde geweldsdelicten in de periode 2015-2019. Bron: politiestatistieken.

Een vast patroon is dat enkele soorten geweldsdelicten onder meer vanwege de uitgaansfunctie relatief veel voorkomen in Nijmegen-Centrum: mishandeling, openlijk geweld tegen personen, straatroof en zedenmisdrijven.
Gegevens over slachtofferschap uit bevolkingsonderzoek (uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor voor de Nijmeegse respondenten) vullen de cijfers over de geregistreerde criminaliteit aan, omdat in het bevolkingsonderzoek ook gevraagd wordt naar de misdrijven waarvan geen aangifte is gedaan. Najaar 2019 gaf ruim 4% van de Nijmegenaren (15 jaar en ouder) aan dat men in het voorgaande jaar slachtoffer van 1 of meer geweldsdelicten werd. Dat is iets hoger dan het gemiddelde voor de periode 2014 t/m 2019 (ruim 3%).

Stedenvergelijking: minder geregistreerde geweldsdelicten

  • Net als in Nijmegen zien we ook in de benchmarksteden een dalende tendens voor het aantal geregistreerde geweldsdelicten.
  • In 2019 is het aantal geregistreerde geweldsdelicten in Nijmegen lager dan gemiddeld in de benchmarksteden (5,4 respectievelijk 6,5 per 1.000 inwoners).
  • In 2019 lag het percentage Nijmegenaren dat aangaf dat men in het voorgaande jaar slachtoffer werd van een geweldsdelict (4%) in de buurt van het gemiddelde voor de benchmarksteden (3%). Dit verschil is niet significant.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38