Stads- en Wijkmonitor 2020

Programma's

Sport

Sportaccommodaties

  • In 2017 gaf 35% van de sportverenigingen aan dat er een knelpunt met betrekking tot de accommodatie speelde.
  • Een ruime meerderheid van de leden van het stadspanel is tevreden over het aanbod van overdekte zwembaden in Nijmegen.

Knelpunt m.b.t. accommodatie bij circa een derde van sportverenigingen

Bij de sportverenigingsmonitor 2017 noemde 35% van de verenigingen (17 van de 49 verenigingen die aan de Sportverenigingsmonitor deelnamen) een knelpunt met betrekking tot de accommodatie. Bij 11 van de 23 buitensportverenigingen, die gebruik maken van sportvelden, ging het om een knelpunt met betrekking tot de buitensportaccommodatie: 6 verenigingen (waaronder 4 voetbalverenigingen) gaven aan dat ze 1 of meer (trainings)velden tekort kwamen; 2 daarvan gaven daarbij expliciet aan dat de ledengroei voor uitbreidingsbehoefte zorgde. Verder hadden 3 verenigingen last van verouderde onderdelen van de accommodatie (velden, kleedkamers, clubgebouw). Bij 6 van de 21 binnensportverenigingen ging het om een knelpunt met betrekking tot de binnensportaccommodatie; 5 van die 6 verenigingen (waaronder 2 volleybalverenigingen) gaven aan dat de beschikbare binnensportaccommodaties hun groeimogelijkheden beperkten. Over een paar jaar herhalen we de uitgebreide meting onder de sportverenigingen, met daarin ook vragen over de accommodatie.

Ruime meerderheid Nijmegenaren tevreden over overdekte zwembaden

In 2017 werden er 161.837 bezoeken voor schaatsen in het Triavium geteld. Dat is meer dan in 2016 (152.318) iets meer dan het gemiddelde voor de jaren 2014-2017 (160.059).
In 2019 werden er 608.000 bezoeken aan de overdekte zwembaden in Nijmegen gebracht. Dat is ongeveer evenveel als in 2018 en meer dan in 2016 en 2017 (circa 550.000).

Uit een peiling onder het digitaal stadspanel over de overdekte zwembaden in Nijmegen (2017) bleek het volgende:

  • Circa een derde van de respondenten maakt gebruik van overdekte zwembaden in Nijmegen. Van de respondenten met thuiswonende kinderen geeft 63% aan dat hun kinderen overdekte zwembaden bezoeken. De meeste bezoekers gaan voor het vrij/recreatief zwemmen en ook banen zwemmen is populair. Een kleiner deel gaat voor doelgroepzwemmen (vooral peuter-/kleuterzwemmen) en aquasporten.
  • Zwembad Nijmegen-West trekt bezoekers uit alle stadsdelen en heeft het grootste bereik onder de Nijmeegse bevolking. Qua bereik staat het Erica Terpstrabad op de tweede plaats. Dit bad trekt relatief veel bezoekers uit Nijmegen-Oost, gevolgd door Nijmegen-Midden en Nijmegen-Centrum. Zwembad Dukenburg trekt vooral bezoekers uit het eigen stadsdeel, gevolgd door bezoekers uit Lindenholt.
  • Voor zover de panelleden een oordeel hebben over de mogelijkheden van de overdekte zwembaden in Nijmegen, zijn ze vooral tevreden (72% tevreden, 17% niet tevreden en niet ontevreden en 11% ontevreden).
  • Voor 20% van de respondenten geldt dat ze geen gebruik maken van overdekte zwembaden in Nijmegen, maar dat mogelijk wel willen gaan doen. Voor de respondenten uit Nijmegen-Noord ligt dat aandeel wat hoger (29%). Bij de vraag wat ertoe zou kunnen leiden dat men in overdekte zwembaden gaat zwemmen, zijn dit de meest aangevinkte zaken: een zwembad op kortere afstand van het woonadres en meer mogelijkheden voor vrij/recreatief zwemmen, banen zwemmen en zwemmen voor ouderen.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38