Stads- en Wijkmonitor 2020

Programma's

Openbare ruimte

Openbare ruimte stad

 • De waarderingsscore van Nijmegenaren voor de openbare ruimte is gelijk gebleven (7,0).
 • 64% vindt Nijmegen een schone stad.
 • 74% vindt Nijmegen een stad met veel groen.
 • De tevredenheid over het onderhoud van fietspaden in de stad is gestegen; Nijmegenaren zijn hier meer tevreden over (71%) dan over het onderhoud van wegen voor het autoverkeer (52%).

Waarderingsscore voor openbare ruimte gelijk gebleven

Op basis van zeven vragen in de Burgerpeiling is een algemene waarderingsscore van Nijmegenaren voor de openbare ruimte berekend. Het gaat om vragen over:

 • hoe schoon men de stad en buurt vindt;
 • de tevredenheid over het onderhoud van groenvoorzieningen in de buurt;
 • de tevredenheid over het onderhoud van a. wegen in de buurt, b. wegen voor autoverkeer in de stad en c. fietspaden in de stad;
 • en de tevredenheid over de verlichting in de buurt.

In 2019 ligt de score op 7,0, net als in 2017. Dat is 0,2 hoger dan in 2013 en 2015.

Figuur: Gemiddelde waarderingsscore voor de openbare ruimte in de buurt en stad. Bron: Burgerpeiling, O&S.

Ten opzichte van de voorgaande metingen valt het volgende op:

 • Het percentage Nijmegenaren dat de Nijmegen een schone stad vindt, is de laatste jaren niet sterk veranderd (64% in 2019).
 • Wat minder Nijmegenaren dan in 2015 en 2017 vinden Nijmegen een stad met veel groen (74% in 2019).
 • De tevredenheid over het onderhoud van de fietspaden in de stad is in 2017 en 2019 duidelijk hoger dan in 2013 en 2015 (in 2019 is 71% hier tevreden over).


Figuur: Oordeel van Nijmegenaren over aspecten van de openbare ruimte in de stad. Bron: Burgerpeiling, O&S.

Het percentage dat tevreden is over het onderhoud van de fietspaden in de stad (71%) is een stuk groter dan het percentage dat tevreden is over het onderhoud van de wegen voor het autoverkeer in de stad (52%).

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38