Stads- en Wijkmonitor 2020

Programma's

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid in en rond de stad

De opening van stadsbrug ‘de Oversteek’ eind 2013 betekende een nieuwe belangrijke invalsweg voor de stad. Na opening van de Oversteek nam het aantal passerende motorvoertuigen op de Waalbrug bijna 20% af en nam de waardering voor de bereikbaarheid in en rond de stad toe. Nijmegenaren en ondernemers oordeelden positiever over de bereikbaarheid van de stad per auto, inwoners en stadscentrumbezoekers waardeerden de bereikbaarheid binnen de stad (met name) met auto en andere vervoermiddelen hoger.

De gunstige trend na oplevering van de Oversteek was minder zichtbaar in het oordeel over de bereikbaarheid van bedrijfslocaties van ondernemers. Tussen 2012 en 2014 neemt de waardering van ondernemers voor de bereikbaarheid van bedrijfslocaties per auto af. Hoewel het ondernemersoordeel over de bereikbaarheid van bedrijfslocaties voor vrachtverkeer aanvankelijk stijgt, neemt het na 2014 weer af.

Tussen 2016 en 2017 blijven de oordelen van de bereikbaarheid in en om de stad nagenoeg gelijk. In 2018 is voor het eerst sinds 2015 een lichte daling te zien in het gebruik van de Waalbrug (via de Generaal Gavinweg). Op andere invalswegen, ook op de Oversteek, is de verkeersdrukte in 2018 juist toegenomen. Daarmee stijgt het totale aantal vervoersbewegingen op de belangrijkste invalswegen. Tussen 2017 en 2019 zijn Nijmegenaren wat negatiever geworden over de bereikbaarheid van de stad én binnen de stad per auto of bus. Ook ondernemers geven in 2018 een lagere beoordeling dan voorheen voor de bereikbaarheid van bedrijfslocaties per auto. De bezoekerswaardering voor bereikbaarheid per auto van het stadscentrum is in deze periode onveranderd.

Zowel onder Nijmegenaren, ondernemers en stadscentrumbezoekers is de waardering binnen de stad met de fiets stijgende sinds 2014. Dat geldt ook voor de bereikbaarheid van bedrijfslocaties en het stadscentrum met het openbaar vervoer.

Aan de Nijmegenaren is gevraagd wat de belangrijkste problemen van Nijmegen zijn waaraan de gemeente wat zou moeten doen. Na de opening van de Oversteek in 2013 daalde de slechte verkeerdoorstroming in de ranglijst van belangrijkste stadsproblemen. In 2019 staat dit knelpunt weer bovenaan (door 10% genoemd). Daarbij moet bedacht worden dat in 2019 de renovatie van de Waalburg begonnen is, waardoor er maar 1 rijstrook de stad in en 1 rijstrook de stad uit beschikbaar is. Voor de opening van de Oversteek werd de slechte verkeersdoorstroming door 16% als een belangrijk stadsproblemen genoemd.

De drukte op de snelwegen in de omgeving van  Nijmegen neemt - na de ontspanning door het gereedkomen van de Tacitusbrug bij Ewijk- weer toe. Het traject knooppunt Grijsoord - knooppunt Valburg is in 2018 weer verschenen in de top 20 van duurste files volgens TLN/Panteia. In de ANWB file top 10 stijgt de ochtendfile tussen Knooppunt Valburg en Ravenstein naar de 8e plaats in filezwaarte.  


Figuur: Vervoersbewegingen per auto per dag op belangrijke invalswegen
Bron: Visuele Verkeerstellingen (2008-2012), modeluitkomsten (2013-2018) RVMK Motorvoertuigen


Figuur: Bereikbaarheid stad   
Bron: Burgerpeiling O&S, Monitor Vestigingsklimaat O&S


Figuur: Bereikbaarheid binnen stad; inwoners
Bron: Burgerpeiling O&S


Figuur: Bereikbaarheid stadscentrum; bezoekers
Bron: Stadscentrummonitor, O&S


Figuur: Bereikbaarheid bedrijfslocaties; ondernemers
Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38