Stads- en Wijkmonitor 2020

Programma's

Werk en Inkomen

Overige uitkeringen

Als gevolg van de gunstige conjunctuur daalt het aantal WW-uitkeringen. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is stabiel.
Gemiddeld heeft 14% van de volwassen Nijmegenaren een (bijstand, WW of arbeidsongeschiktheids)uitkering. In delen van Dukenburg, Nijmegen-West en Hatert is dit percentage echter flink hoger, soms meer dan 20%.

Aantal WW-uitkeringen blijft dalen

Als mensen hun werk kwijt raken krijgen ze (tijdelijk) een WW-uitkering. Het aantal WW-uitkeringen schommelt dan ook mee met de conjunctuur. In 2008 was het aantal uitkeringen erg laag, slechts 2000. Het aantal WW-uitkeringen bedroeg toen nog geen 2% van de bevolking tussen 15 en 64.
Het aantal en aandeel WW-uitkeringen was in 2014/2015 op zijn hoogtepunt en loopt vanaf 2016 sterk terug.
De ontwikkelingen in Nijmegen en in Nederland laten hetzelfde patroon zien.

Figuur: Aantal WW-uitkeringen als percentage bevolking 15-64. Bron: CBS/UWV.

Het aantal WW-uitkeringen (eind 2019 2400) is overigens niet hetzelfde als het aantal mensen in de WW. Sommige WW-ontvangers krijgen vanuit meerdere afgelopen banen WW. Het aantal WW-ontvangers is doorgaans enkele 100-en lager dan het aantal WW-uitkeringen.

Aantal arbeidsongeschikten stabiel

In Nijmegen hebben (1-1-2019) 8400 mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit cijfer is al vanaf 2010 redelijk stabiel, schommelend tussen 8100 en 8400.
Gerelateerd aan de omvang van de bevolkingsgroep 15-64 is ligt het percentage arbeidsongeschikten iets onder de 7%. Over het algemeen is in Nijmegen het arbeidsongeschiktheidscijfer iets lager dan in Nederland als geheel. Dat wordt vooral veroorzaakt doordat de Nijmeegse bevolking relatief jong en hoogopgeleid is, wat de kans op arbeidsongeschiktheid verminderd.

Figuur: Aantal arbeidsongeschikten als % van aantal 15-64 jarigen, Nijmegen en Nederland. Bron: CBS en Atlas Sociale Verzekeringen.

Uitkeringen per wijk

Tussen wijken bestaat een grote variatie in de mate waarin huishoudens/personen die daar wonen van uitkeringen afhankelijk zijn. In onderstaande kaart is het aantal personen met uitkeringen (WW, arbeidsongeschiktheid en bijstand) uitgedrukt als percentage van het aantal inwoners in de leeftijdsklasse 15-64.
Voor Nijmegen als geheel geldt dat 14% van deze groep een uitkering heeft.In drie wijken, Zwanenveld, Meijhorst en Hatert bedraagt het aantal mensen met een uitkering meer dan een 22% van het aantal personen dat er woont. Daarnaast is ook in een paar andere wijken van Dukenburg en West, Grootstal, Nije Veld en Hengstdal het aandeel inwoners met een uitkering hoger dan gemiddeld.
Er is een grote overeenkomst tussen de wijktypering op dit kaartje en de kaart die een beeld geeft van het aandeel lage inkomens per wijk: wijken met veel mensen met een uitkering zijn over het algemeen ook wijken met veel huishoudens met een laag inkomen.


Figuur Uitkeringen (WW, Pwet, OA) als % bevolking 15-AOW-leeftijd, december-2018. Bron: CBS.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38