Stads- en Wijkmonitor 2020

Programma's

Economie en Toerisme

Toekomstverwachting

Tussen 2017 tot 2022 wordt een groei van 15.000 banen verwacht in de regio Arnhem-Nijmegen (+ 4%.). Er melden zich naar verwachting een kleine 6.000 mensen extra in de regionale beroepsbevolking. Deze beroepsbevolkingsgroei manifesteert zich zeer sterk in Nijmegen. Niettemin wordt hier wel nog een behoorlijke werkloosheidsdaling verwacht.

Verdere werkloosheidsdaling tot 2022 verwacht

Van 2017 tot 2022 verwacht de Provinciaal Economische Verkenning van het Bureau Economisch Onderzoek van de provincie Gelderland een beroepsbevolkingsgroei in Nijmegen van 4,8% in Nijmegen. Ook in Arnhem, Overbetuwe en Lingewaard ligt de groei tamelijk hoog. Gezamenlijk neemt de beroepsbevolking in dit kerngebied van de regio met ca. 8.400 mensen toe (+3,6%), terwijl in de overige gemeenten de beroepsbevolking gezamenlijk met 2.500 krimpt (-1,6%).  

De werkgelegenheid in de regio neemt van 2017 tot 2011 naar verwachting met 15.000 banen (4%) toe, ruim hoger dan de regionale beroepsbevolkingsgroei van 5750 personen. De werkloosheid kan dan ook dalen van 5% in 2017 naar 4,2% in 2022. In Nijmegen wordt een iets steilere daling verwacht van 5,4% in 2017 naar 3,9% in 2022.

Figuur: verwachte regionale banengroei tot 2022 per sector. Gemiddelde =+4% (x-as); bellen geven de omvang in Nijmegen in 2019 aan;
bron: Provinciale Economische Verkenning, Bureau Economisch Onderzoek Provincie Gelderland, 2019

Sectoraal zijn de perspectieven op banengroei tot 2022 voor de financiële dienstverlening (banken, verzekeraars), openbaar bestuur en onderwijs beneden gemiddeld.  Ook voor de regionale industrie blijft het beeld (licht) ongunstig. Van belang is wel op te merken dat de uitzendkrachten hier in de zakelijke diensten meetellen. De bouw maakt een kantelpunt mee. Van zeer negatief tot aan 2017 naar zeer positief in de daaropvolgende vijf jaar. Positief is ook het beeld in de groothandel en transport, horeca, informatie & communicatie en specialistische zakelijke dienstverlening. De zorg is een zeer grote werkgever (regionaal 20% van de banen, in Nijmegen 30%) met een bovengemiddelde banengroei (gemiddelde jaarlijkse groei van +1,3% regionaal ten opzichte van 0,8% voor alle sectoren).

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38