Stads- en Wijkmonitor 2020

Programma's

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Waardering cultureel aanbod

  • De waardering voor de gesubsidieerde podia in Nijmegen is hoog: een ruime meerderheid van de bezoekers is tevreden over de kwaliteit, omvang en diversiteit van het aanbod en over de accommodaties van de podia.
  • Ook culturele evenementen worden hoog gewaardeerd. Het gemiddelde rapportcijfer dat bezoekers voor de evenementen geven ligt boven de acht (8,2).

Hoge waardering voor gesubsidieerde podia

In 2015 voerden O&S en de gesubsidieerde podia voor de vierde keer publieksonderzoeken bij die podia uit. De voorlaatste meting vond in 2011 plaats. De uitkomsten geven een positief beeld van de podia.

  • Voor alle podia geldt dat een ruime meerderheid van de bezoekers tevreden is over de kwaliteit, diversiteit en omvang van het aanbod. De groep ontevredenen is klein (variërend van minder dan één procent tot een paar procent). Bij vier podia is de tevredenheid over het aanbod in vergelijking met 2011 wat toegenomen (Doornroosje, het Lindenberg Theater, LUX en de Stadsschouwburg).
  • De totaalwaardering voor de verschillende accommodaties is net als in 2011 heel positief. Het aandeel bezoekers dat in het algemeen tevreden is over de accommodatie varieert van 91 tot 97%. Bij Doornroosje (nieuwbouw geopend in oktober 2014) en De Vereeniging (verbouwing in 2015) is het percentage dat ‘zeer tevreden’ is over de accommodatie fors gestegen.
  • Net als bij de voorgaande metingen zien we dat alle podia relatief veel hoger opgeleiden trekken. Alleen voor de Stadsschouwburg is het beeld afwijkend. Het percentage lager en middelbaar opgeleiden onder de bezoekers is er hoger dan bij de andere podia. Bij Doornroosje is het aandeel bezoekers boven de 40 jaar toegenomen.
  • Enkele ontwikkelingen lijken samen te hangen met het uit het dal klimmen van de economie. Bij vier podia is het aantal bezoekers en/of de gemiddelde zaalbezetting in 2015 toegenomen (LUX, de Stadsschouwburg, De Vereeniging en Doornroosje). Bij enkele podia is de tevredenheid over de toegangsprijzen ten opzichte van 2011 wat toegenomen. En bij bijna alle podia zijn de bestedingen van de bezoekers rondom de voorstellingen in het podium en/of elders in de stad gestegen.
  • Jaarlijks geven de bezoekers van de podia naar schatting 7,9 miljoen euro in Nijmegen uit (exclusief de uitgaven in de podia). Dat is meer dan anderhalf keer het geraamde bedrag in 2011 (5,1 miljoen euro). Van die 7,9 miljoen wordt naar schatting 4,4 miljoen uitgegeven door bezoekers van buiten de stad en 3,5 miljoen door de Nijmeegse bezoekers. De stijging van deze bestedingen heeft onder meer te maken met de opening van het nieuwe Doornroosje nabij het centrum. De bestedingen van de bezoekers van Doornroosje elders in de stad zijn bijna verviervoudigd.

Hoge waardering voor culturele evenementen

De Vierdaagsefeesten behoort bij de top van de gratis festivals in Nederland (naar schatting ruim 1,6 miljoen bezoeken in 2019; eerste plaats in de landelijke ranglijst van Respons voor vrij toegankelijke evenementen voor 2018). Daarbij moet bedacht worden dat veel bezoekers de feesten op meer dagen bezoeken. Het extra aantal unieke bezoekers, dat de Vierdaagsefeesten weet te trekken, komt uit op 360.000 (gemeten in 2016). De vele bezoekers zorgen voor een aanzienlijke bestedingsimpuls (in 2016 naar schatting 33 miljoen euro aan extra bestedingen in Nijmegen). Het bereik van de Vierdaagsefeesten onder de Nijmegenaren is groot. Van de leden van het digitaal stadspanel geeft bijna zeventig procent aan in 2016 de Vierdaagsefeesten bezocht te hebben. Verder trekken de feesten vooral veel bezoekers uit de regio. Een relatief klein deel van de bezoekers van de Vierdaagsefeesten is nog nooit of een enkele keer in Nijmegen geweest (9%). Gezien het grote bezoekaantal betekent dit wel dat het evenement jaarlijks veel ‘nieuwe’ bezoekers naar de stad trekt (naar schatting ruim 30.000).

Andere culturele evenementen in Nijmegen, die grotere groepen bezoekers trekken, zijn onder meer de concerten in het Goffertpark, het Gebroeders Van Limburg festival, de Music Meeting, de Dag van het levenslied, Cultureel Terras De Kaaij, het festival voor de korte film Go Short in LUX (International Short Film Festival Nijmegen), InScience (International Science Film Festival Nijmegen), het Wintertuinfestival, het Bevrijdingsfestival, Oranjepop en het Drift Festival. Aan de leden van het digitaal stadspanel is begin 2017 gevraagd van welke evenementen, die in 2016 in Nijmegen plaatsvonden, ze het meest genoten hebben. De Vierdaagsefeesten zijn het meest genoemd. Relatief veel genoemde andere culturele evenementen zijn het Gebroeders van Limburgfestival (vierde plaats) en De Kaaij (zevende plaats).

Uit metingen in het kader van onze Evenementenmonitor komt naar voren dat de bezoekers hoge rapportcijfers voor de culturele evenementen geven: gemiddeld een 7,8 voor Go Short in 2019, een 8,3 voor de Maria van Gelre tentoonstelling in Museum Het Valkhof in 2018/2019, een 8 voor het Gebroeders van Limburg festival in 2018, een 7,5 voor de Valkhof Theater Avenue in 2018, een negen min voor de Guns N’ Roses en Robbie Williams concerten in het Goffertpark in 2017 en een 8,4 voor de Vierdaagsefeesten in 2016.

In 2017 hebben we onderzoek naar het imago van Nijmegen onder Nederlanders verricht. Van de Nederlanders vindt 41% cultuurstad een toepasselijke omschrijving voor Nijmegen. In vergelijking met andere omschrijvingen springt die 41% er niet uit. Meer Nederlanders vinden historische stad, studentenstad, loopstad en evenementenstad passende omschrijvingen. Minder Nederlanders vinden sportstad en zomerhoofdstad passende omschrijvingen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38