Stads- en Wijkmonitor 2020

Hoofdopgaven

Samenvatting

Economische veerkracht

Forse groei werkgelegenheid vanaf 2016

Sinds 2016 is het aantal banen sterk gestegen naar 103.700 in 2019 (+ 6.900). De groei van het aantal banen speelt zich af in bijna alle sectoren.

Figuur: Ontwikkeling aantal banen in Nijmegen. Bron: PWE-Gelderland.

Ook het aantal vestigingen van bedrijven en instellingen in Nijmegen is de laatste jaren sterk gegroeid, van circa 14.600 in 2017 naar circa 16.400 in 2019. De continue groei van het aantal vestigingen in de afgelopen 10 jaar heeft onder meer te maken met de toename van het aantal zzp’ers (8.200 in 2018).
De werkloosheid in Nijmegen is vanaf 2013 aan het dalen en ligt in 2019 op 4%. Dat is nog lager dan het lage niveau in 2008 (4,7%), waarna de economische crisis begon. In Nijmegen zijn veel personen in de beroepsbevolking hoogopgeleid (54%). Onder hen is de werkloosheid circa vijf keer lager dan onder de laagopgeleiden.

Ook in de benchmarksteden is het aantal banen de afgelopen jaren flink gestegen. Daarom geldt nog steeds dat Nijmegen naar verhouding minder banen dan gemiddeld in de benchmarksteden telt. Het werkloosheidpercentage in Nijmegen (4%) is wel ongeveer gelijk aan het gemiddelde voor de benchmarksteden (4,3%). Daarbij moet bedacht worden dat Nijmegen ten opzichte van de benchmarksteden bovengemiddeld scoort als het gaat om de bereikbaarheid van banen vanuit de stad en dat veel Nijmegenaren buiten Nijmegen werken (circa 45.000 eind 2017). Na de economische crisis groeide het aantal Nijmegenaren dat buiten de stad werkt veel harder dan het aantal mensen van buiten de stad dat in Nijmegen werkt.

Figuur: Ontwikkeling werkloosheidspercentage voor Nijmegen, benchmarksteden (gemiddeld) en Nederland. Bron: CBS.

Health (Life Sciences) en High Tech zijn in het coalitieakkoord benoemd als sterke clusters, die Nijmegen en omgeving onderscheidend vermogen geven. Het aantal banen in Nijmegen in Life Sciences steeg van circa 9.900 banen in 2010 naar circa 10.700 banen in 2019 (inclusief UMC St Radboud). En het aantal banen in High Tech Systems & Materials daalde van circa 7.300 in 2010 naar circa 6.100 in 2015, om vervolgens te stijgen naar circa 6.700 banen in 2019 (NXP is hierbinnen de grootste werkgever).

Oordeel over ondernemersklimaat tamelijk stabiel, krapte op bedrijfsruimte- en kantorenmarkt

De waardering van ondernemers voor het ondernemersklimaat is sinds 2010 vrij stabiel (6,6 in 2018). Ook de waardering voor de directe bedrijfsomgeving is sinds 2010 tamelijk stabiel (7,0 in 2018). Het rapportcijfer van ondernemers voor de huisvesting van hun bedrijven is sterk gestegen (van 6,9 in 2016 naar 7,7 in 2018). Tijdens de recessie waren de markten voor bedrijfsmatig onroerend over het algemeen zeer ruim. Inmiddels is er krapte op de bedrijfsruimtemarkt en de kantorenmarkt (met name in centrale delen van de stad) en is het aanbod op de bedrijventerreinenmarkt aan het afnemen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38