Stads- en Wijkmonitor 2020

Hoofdopgaven

Duurzaam

Duurzame mobiliteit

Oordeel over bereikbaarheid met fiets verbeterd

In onze monitoronderzoeken vragen we aan Nijmegenaren, bezoekers van de binnenstad en ondernemers naar waarderingsscores voor de bereikbaarheid van locaties binnen de stad (waaronder bedrijfslocaties en het stadscentrum). De bereikbaarheid met de fiets wordt hoger gewaardeerd (8,1 - 8,2) dan de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (7,2 - 7,9) en de auto (6,2 - 6,9). De waardering van Nijmegenaren voor de bereikbaarheid met de fiets steeg van 7,6 in 2011 naar 8,1 in 2017. In 2019 is de waardering gelijk gebleven. Ook bij bezoekers van de binnenstad nam de waardering voor de bereikbaarheid met de fiets toe, van 7,7 in 2016 naar 8,2 in 2018. Verbetering aan fietspaden is in 2017 en 2019 één van de meest genoemde redenen voor de vooruitgang van de stad.
Eind 2013 ging de gratis, bewaakte fietsenstalling onder Plein ’44 open. De waardering voor de fietsstallingsmogelijkheden in het centrum is daarna fors gestegen naar een ruime zeven (van 6,1 in 2012 naar 7,5 in 2018).
Vanaf 2015 is het aandeel in Nijmegen werkende Nijmegenaren dat met de fiets naar het werk gaat vrij stabiel (67%), na een periode van stijging. Op plek twee staat ‘met de auto’ (22%). De fiets is ook veruit het meest gebruikte vervoermiddel om naar de binnenstad te gaan. Overdag gebruikt ruim twee derde meestal de fiets en ’s avonds bijna driekwart. Op plek twee, drie en vier staan ‘te voet’, ‘met de auto’ en ‘met het openbaar vervoer’. Het percentage Nijmegenaren dat tevreden is over het onderhoud van fietspaden in de stad is gestegen van 62% in 2015 naar 71% in 2019. Over het onderhoud van de wegen voor het autoverkeer is ruim de helft tevreden (52%). Daarbij aansluitend gaan meldingen van Nijmegenaren over de openbare ruimte vaker over wegen voor het autoverkeer dan over fietspaden (en het vaakst over voetpaden).

Verschil tussen stadsdelen voor tevredenheid over openbaar vervoer

Het percentage van de in Nijmegen werkende Nijmegenaren dat met het openbaar vervoer naar het werk gaat, is niet hoog en vrij stabiel (3% in 2019). Het percentage Nijmegenaren dat met het openbaar vervoer naar de binnenstad gaat, is hoger en ook tamelijk stabiel (21%). Een ruime meerderheid van de Nijmegenaren is tevreden over het openbaar vervoer in de buurt (76% tevreden, 7% ontevreden). In Nijmegen-Noord is de tevredenheid gedaald (in 2017 was 77% tevreden, in 2019 62%). Ook in Lindenholt is de tevredenheid lager dan gemiddeld (66%).

Toename elektrische auto's en laadpunten

Het aantal elektrische auto’s per 1.000 inwoners is gestegen van 0,8 in 2013 naar 3,2 in 2019. Het aantal (semi)publieke e-laadpunten nam in die periode toe van 23 naar 256. Nijmegen telt naar verhouding minder laadpunten dan gemiddeld in de benchmarksteden.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38