Stads- en Wijkmonitor 2020

Hoofdopgaven

Duurzaam

Omgaan met grondstoffen

Nijmegen scoort goed op vlak van afvalscheiding

Nijmegenaren hebben over het algemeen een positieve basishouding als het gaat om het hergebruik van materialen. Dit blijkt onder meer uit de manier waarop zij met huishoudelijk afval omgaan. Zo geven de leden van het Stadspanel in grote meerderheid te kennen dat ze glas, plastic en oud papier gescheiden inleveren. En ook bouwafval en gft-afval worden naar eigen zeggen goed ingeleverd.
De gemiddelde hoeveelheid afval per inwoner is in Nijmegen wat lager (386 kg) dan gemiddeld in de benchmarksteden (409 kg). Veel afvalmateriaal kan opnieuw worden gebruikt. Het hergebruikpercentage in Nijmegen is hoog. In 2018 ligt het zonder nascheiding op 70% van het ingezamelde en gebrachte afval (versus gemiddeld 54% voor de benchmarksteden) en op 72% inclusief nascheiding. De hoeveelheid restafval bedraagt in Nijmegen 116 kg per inwoner, versus gemiddeld 188 voor de benchmarksteden. Kijken we alleen naar het fijn huishoudelijk restafval dan zijn dit de aantallen: 88 kg per inwoner in Nijmegen versus gemiddeld 161 in de benchmarksteden.

Figuur: Fijn huishoudelijk restafval in kg per inwoner, 2018. Bron: CBS.

Draagvlak voor duurzame economie

In Nijmegen is er duidelijk draagvlak voor een duurzame economie. Ongeveer de helft van de leden van het Stadspanel is bereid een ‘eerlijke prijs’ te betalen voor milieuvriendelijk gemaakte producten. Er is belangstelling voor voedsel uit eigen land of regio. Ook in Nijmegen ontwikkelt zich de laatste jaren de zogenaamde deeleconomie, bijvoorbeeld op het gebied van eten, vervoer, verblijf en menskracht. Er zijn allerlei ontmoetingspunten voor vraag en aanbod. Bij het principe van deeleconomie maken groepen mensen, al dan niet tegen betaling, gebruik van elkaars kennis, apparaten en diensten. Dat scheelt veel geld en ontziet het milieu, zo is de redenering. Landelijk onderzoek laat zien dat de laagste sociaaleconomische klasse het minst actief is in de deeleconomie en dat het delen vooral binnen de eigen sociaaleconomische klasse plaatsvindt.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38