Stads- en Wijkmonitor 2020

Hoofdopgaven

Duurzaam

Energieverbruik en duurzame energie

Gasverbruik per woning laatste jaren stabiel

Het gemiddelde elektriciteitsverbruik per woning daalde in de periode 2010-2018 met 18%. Het elektriciteitsverbruik per woning ligt in Nijmegen lager (2.390 kWh) dan gemiddeld in de benchmarksteden (2.530 kWh per woning).
Het gemiddeld gasverbruik per woning, gecorrigeerd voor de buitentemperatuur, daalde in de periode 2010-2015 met 17%. Daarna bleef het tot en met 2018 vrij stabiel: circa 1.200 m3 per woning. Dat is iets hoger dan het gemiddelde voor de benchmarksteden (1.160 m3 per woning). De vergelijking wordt vertekend door verschillen in het aandeel huishoudens dat niet op gas, maar op stadsverwarming aangesloten is. Zo is het gemiddeld gasverbruik voor woningen het laagst in Tilburg en Leiden, waar relatief veel huishoudens op stadsverwarming aangesloten zijn (27% in Tilburg en 17% in Leiden, versus ruim 7% in Nijmegen). Voor de energetische kwaliteit van de woningen scoort Nijmegen wat gunstiger dan de benchmarksteden. In Nijmegen heeft 28% van de woningen die voorzien zijn van een energielabel minimaal energielabel B (was 20% in 2014), versus gemiddeld 26% voor de benchmarksteden.
Het totale gas- en elektriciteitsverbruik in Nijmegen bij bedrijven is de laatste jaren fors gedaald. We hebben geen zicht op veranderingen in het bedrijvenbestand en maatregelen bij bedrijven die deze daling veroorzaken.
Van de utiliteitsgebouwen in Nijmegen (gebouwen die geen woonbestemming hebben) met een energielabel heeft 47% label A of B. Dat percentage is iets lager dan het gemiddelde voor de benchmarksteden (49%).

Toename duurzame energie, percentage hernieuwbare energie is nog laag

Nijmegenaren zijn zich behoorlijk bewust van hun energieverbruik, vooral in relatie tot de kosten. Veel Nijmegenaren vinden de toepassing van duurzame energie belangrijk. Zonnepanelen, zonneboilers en windmolens worden gezien als zinvolle toepassingsmogelijkheden.
Het aantal huishoudens met zonnepanelen op het dak groeit snel. Het aantal woningen met een zonnestroominstallatie is gestegen van ruim 400 in 2011 naar 6.500 in 2018 (= 8% van de 81.000 energie-aansluitingen voor kleinverbruik). De wijken Goffert, Lent en Hees zijn koplopers in zonnestroom. Naar verhouding telt Nijmegen meer zonnestroominstallaties op woningen dan gemiddeld in de benchmarksteden. Het opgesteld vermogen van die ruim 6.500 installaties bij elkaar is in vergelijking met de benchmarksteden gemiddeld.
Het aantal woningen aangesloten op stadsverwarming is gestegen van circa 2.700 in 2011 naar circa 5.900 woningen in 2019 (7,4% van alle woningen).
Het aandeel lokaal opgewekte hernieuwbare elektriciteit in het totale stedelijke verbruik is nog niet hoog (lag in 2018 op 5%).

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38