Stads- en Wijkmonitor 2020

Hoofdopgaven

Aantrekkelijk

Aantrekkingskracht op regio

Winkelaanbod belangrijk voor gemeenten aan zuidkant van Waal

Atlas voor gemeenten heeft in 2013 een modelmatige analyse gedaan, waarbij alleen gekeken is naar de niet-dagelijkse boodschappen (op basis van gegevens over de bereidheid om te reizen voor niet-dagelijkse boodschappen, gecombineerd met gegevens over het winkelaanbod). Vooral bewoners van omliggende gemeenten aan de zuidkant van de Waal zullen Nijmegen voor niet-dagelijkse boodschappen bezoeken, maar ook bewoners van de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard. Het in 2016 uitgevoerde Koopstromenonderzoek regio Arnhem-Nijmegen (I&O Research) laat zien dat 59% van de bestedingen in Nijmegen voor niet-dagelijkse boodschappen uit Nijmegen zelf komt. Daarnaast is er toevloeiing uit vooral Berg en Dal en ook uit Beuningen en Wijchen. Voor de dagelijkse boodschappen is de toevloeiing kleiner. Andersom vloeien er bestedingen van Nijmegenaren voor niet-dagelijkse boodschappen af naar de regio: 67% van de bestedingen door Nijmegenaren voor niet-dagelijkse boodschappen wordt in Nijmegen zelf gedaan, 14% via internet en 18% komt in de regiogemeenten terecht, verdeeld over vele gemeenten. Daarbij is de afvloeiing naar Duiven nog het grootst is (3%).
Van de bestedingen door Nijmegenaren voor dagelijkse boodschappen wordt 88% in Nijmegen gedaan. De afvloeiing gaat in meerdere richtingen (meeste afvloeiing richting Overbetuwe en Duitsland). Bij de keuze voor waar men dagelijkse boodschappen gaat doen, is nabijheid nog steeds de belangrijkste factor.

Cultuuraanbod voor ommeland nog belangrijker dan winkelaanbod

Volgens modellen van Atlas voor gemeenten uit 2013 is ook het omvangrijke culturele aanbod in Nijmegen belangrijk voor de gemeenten in de omgeving. De in 2015 bij de Nijmeegse podia uitgevoerde publieksonderzoeken laten zien dat ruim de helft van de bezoekers van De Vereeniging en de Stadsschouwburg, bijna veertig procent van de bezoekers van Doornroosje en (ruim) dertig procent van de bezoekers van LUX, Het Lindenberg Theater en Merleyn van buiten Nijmegen komt.
Ook het culinaire aanbod in Nijmegen trekt bewoners uit omliggende gemeenten, maar de gerichtheid op Nijmegen is minder sterk dan voor het culturele aanbod, vanwege het aanbod van kwaliteitsrestaurants in het ommeland.

Veel middelbare scholieren en MBO-studenten uit de regio

In totaal gaan er in het schooljaar 2019/2020 bijna 15.000 leerlingen naar de 15 scholen voor voortgezet onderwijs in Nijmegen. De helft van die leerlingen woont buiten de stad, voornamelijk in de directe regio. Sinds 2015 loopt het aantal leerlingen terug. De daling met ongeveer 1.000 leerlingen tussen de schooljaren 2015/2016 en 2019/2020 komt vooral door een teruggang van het aantal leerlingen uit de regiogemeenten. De komende jaren zal het aantal leerlingen op de Nijmeegse scholen naar verwachting verder teruglopen. Het aantal jongeren in de middelbare schoolleeftijd in Nijmegen zal niet veel veranderen, maar in veel gemeenten in de regio wordt een behoorlijke daling verwacht.
Het ROC-Nijmegen is de grootste aanbieder van middelbaar beroepsonderwijs in Nijmegen. In het studiejaar 2019/2020 volgen meer dan 9.000 studenten hier onderwijs. De laatste 5 jaar is dat aantal ieder jaar iets toegenomen. Ongeveer een kwart van de studenten woont in Nijmegen, de rest vooral in de regio rond Nijmegen. Van de 3.800 Nijmeegse MBO-ers volgt ongeveer een derde een opleiding buiten Nijmegen, vooral op het Rijn-IJsselcollege in Arnhem.

Veel mensen uit de regio werken in Nijmegen

Ruim zes op de tien banen van werknemers in Nijmegen wordt vervuld door mensen die niet in Nijmegen wonen (circa 59.000 personen). Onder hen vooral veel mensen die in de gemeenten direct rond Nijmegen wonen (een derde van de inkomende pendel), maar ook veel die in de rest van Gelderland of Noord-Brabant wonen. De inkomende pendel is groter dan de uitgaande pendel (circa 45.000 Nijmegenaren werken buiten de stad, veelal buiten de regio).

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38