Stads- en Wijkmonitor 2020

Hoofdopgaven

Aantrekkelijk

Belangstelling studenten voor Nijmegen

Aantal studenten verder gegroeid

Het aantal HBO-studenten in Nijmegen is al jarenlang aan het groeien. In 2018/2019 telde het Nijmeegse deel van de HAN 21.600 voltijdstudenten. Kijken we naar de relatieve omvang (aantal studenten op de HAN t.o.v. aantal inwoners) dan staat Nijmegen boven alle andere benchmarksteden.
Vanaf 2010/2011 was het aantal studenten op de Radboud Universiteit een aantal jaar redelijk stabiel. Vanaf 2017/2018 is er weer sprake van een groei, tot 21.400 voltijdstudenten in 2018/2019. Kijken we naar de relatieve omvang (aantal studenten op de Radboud Universiteit t.o.v. aantal inwoners) dan staat Nijmegen vierde van de acht benchmarksteden.
Als we kijken naar het totaalaantal HBO- en WO-studenten dan is Nijmegen de vijfde studentenstad van Nederland, na Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Groningen. Voor de periode 2018/2019-2026/2027 wordt voor Nijmegen een afname van het aantal studenten verwacht (-3%), tegenover een landelijke stijging van 0,6%. Die afname heeft te maken met de verwachte daling van het aantal HBO-studenten (aantal WO-studenten blijft nog stijgen).
In de afgelopen jaren is het aantal buitenlandse studenten in Nederland en Nijmegen toegenomen. Voor Nijmegen gaat het in studiejaar 2018/2019 om bijna 3.000 studenten die hun volledige opleiding hier volgen plus 1.350 studenten die voor een specifiek studieonderdeel naar Nijmegen komen. Voor de komende jaren wordt een verdere toename verwacht tot 4.000 studenten voor een volledige opleiding en 1.700 voor een specifiek studieonderdeel in studiejaar 2026/2027. Vergeleken met andere studentensteden is het aandeel buitenlandse studenten in Nijmegen laag.
In totaal woonden er in het studiejaar 2018/2019 woonden er ongeveer 19.500 HBO- en WO-studenten in Nijmegen. Na een periode van gestage toename neemt het aantal in Nijmegen wonende studenten sinds enkele jaren licht af. Die daling heeft te maken met het nieuwe leenstelsel, ingevoerd in september 2015, waardoor studenten langer thuis blijven wonen.

Studenten belangrijke factor in groei inwonertal

De studenten zijn al vele jaren een belangrijke factor bij de groei van het inwonertal van Nijmegen. Van de vele jongeren die naar Nijmegen komen om een opleiding te volgen, verlaat een deel na een aantal jaar de stad. Maar er blijft ook een behoorlijk deel in Nijmegen wonen. Van alle studenten die hier in de periode 1994-2014 aan de Radboud Universiteit afstudeerden, bleek 35% in 2014 in Nijmegen te wonen. En van de studenten aan de Radboud Universiteit, die in de periode 1994-2014 op het moment van afstuderen in Nijmegen woonden, bleek ruim de helft in 2014 nog steeds in Nijmegen woonachtig te zijn.
In de jaren 2013 tot en met 2017 is het aantal inwoners sterk gegroeid van circa 166.400 op 1 januari 2013 naar circa 175.900 op 1 januari 2018 (gemiddeld +1.900 per jaar). In 2018 en 2019 is de groei wat lager, naar circa 177.700 op 1 januari 2020 (gemiddeld +900 per jaar).
Het inwonertal in Nijmegen is sinds begin 2013 sterker gegroeid (+6,8%) dan gemiddeld in de benchmarksteden (+4,7%). In Arnhem en Eindhoven was de groei het sterkst.

Figuur: Groei aantal inwoners in periode 1 januari 2013 – 1 januari 2020. Bron: CBS-Statline.

Het inwonertal van Nijmegen zal de komende jaren blijven groeien. Het hoofdscenario in de gemeentelijke prognose, opgesteld in 2018, gaat uit van 192.500 inwoners in 2030 en 198.500 in 2035. De prognoses van het CBS (195.000 in 2030) en ABF (191.000 in 2030) liggen daar bij in de buurt. Ook in diverse benchmarksteden - Arnhem, Eindhoven, Groningen, leiden en Tilburg - zal het inwonertal flink blijven groeien. In Enschede en Maastricht zal het inwonertal niet veel groeien (CBS) of licht dalen (ABF). Landelijk zal de bevolking tot 2040 blijven toenemen, waarbij de groei in de steden relatief sterk zal zijn. In de periode 2040-2060 zal die groei scherp afvlakken.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38