Stads- en Wijkmonitor 2020

Programma's

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

Waardering bezoekers voor binnenstad

  • De algemene waardering van bezoekers voor de Nijmeegse binnenstad ligt in 2018 op 7,7. Dat is het hoogste cijfer sinds de start van de peilingen onder bezoekers ruim twintig jaar geleden.
  • Op diverse punten is de waardering voor de binnenstad sinds 2012 behoorlijk gestegen.
  • Diverse gegevens laten een functieverschuiving voor de binnenstad zien: van een ‘place to buy’ naar ook een ‘place to be’ en ‘place to meet’.

Waardering bezoekers voor binnenstad gestegen

De afgelopen decennia is er veel veranderd in de binnenstad. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van de Mariken- en Moenenstraat, het opknappen van de ringstraten, het vernieuwde Plein 44, de aanleg van de parkeergarage onder de van Schaeck Mathonsingel, de nieuwe fietsenstalling onder Plein 44, de aanleg van extra groen, de bouw van Doornroosje en De Bastei en de groei van het aantal horecagelegenheden en hotels. De algemene waardering van bezoekers voor de Nijmeegse binnenstad ligt in 2018 op 7,7. Dat is het hoogste cijfer sinds de start van de peilingen onder bezoekers ruim twintig jaar geleden.

Behalve om een algemeen oordeel, vragen we de bezoekers om zestien aspecten van de binnenstad te beoordelen. In 2018 worden de bereikbaarheid met de fiets (8,2), het horeca-aanbod (8,1), de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (7,9), de sfeer/gezelligheid (7,7) en de veiligheid (7,6) het beste beoordeeld. Voor bijna alle aspecten geldt dat het gemiddelde rapportcijfer in vergelijking met 2014 licht gestegen is.
Eerder - tussen 2012 en 2014 - zorgde de aanleg van de nieuwe stadsbrug en nieuwe auto- en fietsparkeermogelijkheden (gratis, bewaakte fietsenstalling onder Plein ’44 en de parkeergarage onder de van Schaeck Mathonsingel) voor een stijging van de scores voor de bereikbaarheid van de binnenstad met de auto, de mogelijkheden om de fiets te stallen en de autoparkeermogelijkheden.

Figuur: rapportcijfers van bezoekers voor diverse aspecten van de binnenstad. Bron: Stadscentrummonitor 2018, O&S.

Via de Burgerpeiling meten we dat 68% van de Nijmegenaren de binnenstad aantrekkelijk vindt; 11% vindt dat Nijmegen geen aantrekkelijke binnenstad heeft.

Figuur: Reactie Nijmegenaren op uitspraak ‘Nijmegen heeft een aantrekkelijke binnenstad’. Bron: Burgerpeiling, O&S.

De ene groep is positiever over de binnenstad dan de andere. Ruim drie kwart van de 16-34-jarige Nijmegenaren vindt de Nijmeegse binnenstad aantrekkelijk, versus ruim de helft van de 65-plussers. En 72% van de Nijmegenaren met een hogere sociaaleconomische status vindt de binnenstad aantrekkelijk, versus 60% van degenen met een lagere sociaaleconomische status. Daarbij moet bedacht worden dat 16-34-jarigen en de personen met een hogere sociaaleconomische status vaker in de binnenstad komen dan de 65-plussers en de personen met een lagere sociaaleconomische status.

Diverse gegevens laten een functieverschuiving voor de binnenstad zien: van een ‘place to buy’ naar ook een ‘place to be’ en ‘place to meet’:

  • Het in gebruik zijnde winkeloppervlak is sinds 2008 met 20% afgenomen, het aantal winkels met circa 22%. Ramingen van Locatus laren een daling van het aantal passanten tijdens winkeltijden zie, terwijl het totaalaantal betaalde parkeeruren tijdens en buiten de winkeluren (mede door groeiend avondbezoek) die daling niet vertoont.
  • De horeca is steeds meer de onderscheidende sector in het stadscentrum. De afgelopen tien jaar zijn er ongeveer 50 vestigingen bijgekomen en is het aanbod gestegen naar 280 vestigingen in de Nijmeegse binnenstad in 2018. Deze groei vond met name plaats vanaf het jaar 2015. In 2016 is het aantal banen in de horeca in Nijmegen-Centrum voor het eerst groter dan het aantal detailhandelsbanen in dat gebied.
  • Het aantal hotels in Nijmegen is gestegen van 10 in 2008 naar 23 in 2017. Het overgrote deel van de hotels in Nijmegen bevindt zich in of rondom het stadscentrum.
  • Bij verschillende culturele podia is het bezoek toegenomen. In totaal is het aantal bezoeken aan de gesubsidieerde podia gestegen van 562.000 in 2015 naar 681.500 in 2019. Het in 2018 geopende museum De Bastei trok in 2019 52.000 bezoekers.

Veel bezoekers zijn positief over hoe zij de Nijmeegse binnenstad beleven. Kenmerken als ‘een plek met een eigen karakter’ en ‘levendig’ horen volgens hen duidelijk bij het stadscentrum.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2020 11:34:54 met de export van 05/07/2020 11:26:38