"Aantrekkelijke stad" is één van de  over de hoofdopgaven in de bestuursperiode 2018-2022. In dit deel van de portal vindt u onderzoeksinformatie en statistieken over dit onderwerp.

 

Waardering bewoners voor stad en buurt

De waardering van Nijmegenaren voor hun stad is hoog. Voor de stad als woon- en leefgemeente geven ze in 2017 gemiddeld het rapportcijfer 7,7. Een ruime meerderheid (89%) vindt Nijmegen een mooie stad. Bij de vraag naar aan te pakken stadsproblemen noemen de Nijmegenaren in 2017 uiteenlopende zaken, met weinig echte uitschieters. Verkeersveiligheid-/drukte staat bovenaan. Minder dan voorheen zien Nijmegenaren een slechte bereikbaarheid/verkeersdoorstroming en criminaliteit als belangrijke stadsproblemen. De dalende tendens voor woninginbraak en diefstal sluit daarbij aan.

 

De gegevens over de Nijmeegse wijken betreffen de gegevens die we voorjaar 2018 gepubliceerd hebben. Voorjaar 2020 actualiseren we die gegevens. Dan zullen we beschrijven of de hieronder gesignaleerde ontwikkelingen m.b.t. wijken en buurten zich al dan niet voortzetten.

De waardering van Nijmegenaren voor de buurt is gemiddeld genomen ook hoog. Voor de woonbuurt als plek om te wonen en leven geven ze in 2017 gemiddeld het rapportcijfer 7,5. In de meeste wijken en buurten is er sprake van een aantrekkelijk woonklimaat; 6 wijken (waaronder 4 in Dukenburg) en 24 buurten binnen diverse wijken (met name in Neerbosch-Oost, Hatert en Meijhorst, maar ook in andere wijken van Dukenburg, in Lindenholt en in Nijmegen-West) scoren beneden het gemiddelde voor het totale woon- en leefklimaat. In 2014 scoorden er meer wijken beneden het gemiddelde (9). In Dukenburg en Stadscentrum is er sprake van negatieve wijkontwikkelingen, in Nijmegen-Oud-West en enkele verspreid liggende wijken in andere stadsdelen van positieve wijkontwikkelingen. Het woon- en leefklimaat in Nijmegen-Noord scoort bovengemiddeld en er zijn signalen voor een sterkere verbinding tussen Noord en de rest van Nijmegen.

 

Belangstelling studenten voor Nijmegen

Het aantal studenten aan de Radboud Universiteit en de HAN is verder gegroeid naar circa 47.000. Nijmegen is de vijfde studentenstad van Nederland. Alleen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Groningen is het aantal studenten groter. Voor de periode 2017/2018-2025/2026 wordt voor Nijmegen een stabiel aantal studenten voorzien. Het aandeel internationale studenten daarin neemt toe.

In Nijmegen wonen ongeveer 20.000 WO- en HBO-studenten. Na een jarenlange stijging van dat cijfer tot 2015/2016 is er de laatste paar jaar sprake van een kleine daling. Sinds de invoering van het nieuwe leenstelsel in september 2015 gaan minder studenten op kamers wonen. Tegelijk is een groeiende groep internationale studenten op zoek naar huisvesting.

De studenten, van wie een deel na de studie in Nijmegen blijft wonen, zijn al vele jaren een belangrijke factor bij de flinke groei van het inwonertal van Nijmegen (circa 176.700 inwoners op 1 januari 2019; +10.300 in de periode 2013 t/m 2018). Behalve met de studentenpopulatie had deze groei ook te maken met dat er meer kinderen geboren worden dan er mensen sterven en met veel vestigers vanuit het buitenland (waaronder ook veel studenten). Het inwonertal van Nijmegen blijft de komende jaren groeien. Het hoofdscenario in onze eigen gemeentelijke prognose, opgesteld in 2018, gaat uit van 198.500 inwoners in 2035.

 

Belangstelling voor wonen in Nijmegen

Diverse factoren zorgen ervoor dat Nijmegen zal blijven groeien. Nijmegen zal de komende jaren naar verwachting veel studenten naar de stad blijven trekken. Er is grote belangstelling voor de diversiteit van een stedelijke woonomgeving, niet alleen bij de groeiende groep alleenstaanden, maar ook bij huishoudens met kinderen en hoger opgeleiden. De concentratie van kennis, hoogopgeleiden en bedrijven binnen de kenniseconomie in (universiteits)steden zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsmilieu. We zien dat Nijmegen een hooggewaardeerde woonstad is, die als uitvalsbasis dient voor werk elders in Nederland (45.000 Nijmegenaren werken buiten de stad, vooral buiten de regio). En voor de komende jaren staat er veel nieuwbouw gepland.

 

Hoewel er de afgelopen jaren in Nijmegen meer nieuwbouwwoningen opgeleverd werden dan in de benchmarksteden, is er sprake van flinke krapte op de woningmarkt. Na het dieptepunt in 2013 is de markt voor de bestaande koopwoningen flink aangetrokken. In de laatste vijf jaar zien we het aanbod aan bestaande koopwoningen in hoog tempo opdrogen. Door de verkrappende markt stijgt de gemiddelde transactieprijs. Daarbij volgt Nijmegen het landelijk gemiddelde op 5 à 10% afstand. Ook is er nog steeds krapte op de huurmarkt. Wie reageert op een woning had in 2018 een kans van 8% op succes. Het percentage betaalbare huurwoningen, dat bewoond wordt door mensen met een hoger inkomen, is afgenomen.

De afgelopen jaren is de spanning op de Nijmeegse woningmarkt voor studenten afgenomen. Er is aanbod bijgekomen en door het nieuwe studiefinancieringsstelsel gaan minder studenten op kamers wonen. Wel is de markt nog steeds krap.

 

Waardering ondernemers voor stad

In de periode 2008-2016 steeg het gemiddelde rapportcijfer van ondernemers voor het imago van de stad van 6,7 naar 7,3. Het rapportcijfer van ondernemers voor het woon- en leefklimaat in Nijmegen steeg nog sterker: van 6,7 in 2008 naar 7,5 in 2016. In 2018 zijn deze rapportcijfers gelijk gebleven. Het rapportcijfer voor de directe bedrijfsomgeving schommelt sinds 2008 tussen de 6,9 en 7,1.

 

Waardering bezoekers voor binnenstad

De algemene waardering van bezoekers voor de Nijmeegse binnenstad ligt in 2018 op 7,7. Dat is het hoogste cijfer sinds de start van de peilingen onder bezoekers in 1996. Behalve om een algemeen oordeel, vragen we de bezoekers om zestien aspecten van de binnenstad te beoordelen. In 2018 worden de bereikbaarheid met de fiets (8,2), het horeca-aanbod (8,1), de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (7,9), de sfeer en gezelligheid (7,7) en de veiligheid (7,6) het beste beoordeeld. Het parkeertarief (5,2) en het groen (6,2) krijgen de laagste cijfers. Voor bijna alle aspecten geldt dat het gemiddelde rapportcijfer in vergelijking met 2014 licht gestegen is.

Diverse gegevens laten een functieverschuiving voor de binnenstad zien: van een ‘place to buy’ naar ook een ‘place to be’ en ‘place to meet’ (afname winkeloppervlak, afname passanten tijdens winkeluren, een meer stabiel beeld voor het totaal aantal betaalde parkeeruren tijdens en buiten de winkeluren, groei vestigingen en werkgelegenheid in de horeca, groei aantal hotels en toename bezoek culturele podia en musea).

 

Waardering voor evenementen

In Nijmegen vinden diverse druk bezochte evenementen plaats. De Vierdaagsefeesten behoort bij de top van de gratis festivals in Nederland (naar schatting ruim 1,6 miljoen bezoeken in 2018; 1e plaats in de landelijke ranglijst van Respons voor vrij toegankelijke evenementen voor 2017). Andere culturele evenementen in Nijmegen, die grotere groepen bezoekers/deelnemers trekken, zijn onder meer de Vierdaagsemarsen, de Zevenheuvelenloop en de concerten in het Goffertpark. Bezoekers en deelnemers geven hoge rapportcijfers voor de Nijmeegse evenementen. De bezoekers van culturele evenementen geven gemiddeld een 8,3, de deelnemers aan sportevenementen eveneens een 8,3 en de bezoekers van sportevenementen een 8.

 

Aantrekkingskracht op regio

Voor diverse voorzieningen in Nijmegen is de aantrekkingskracht op de regio groot. Het winkelaanbod in Nijmegen is voor diverse gemeenten aan de zuidkant van de Waal behoorlijk belangrijk. Ook het culturele aanbod in Nijmegen trekt veel bezoekers uit de regio. Ruim de helft van de leerlingen op het voortgezet onderwijs in Nijmegen woont buiten de stad, voornamelijk in de directe regio. Verder wordt ruim zes op de tien banen van werknemers in Nijmegen vervuld door mensen die niet in Nijmegen wonen.

 

Beeld van Nijmegen bij Nederlanders

Het beeld van Nijmegen bij Nederlanders wordt het sterkst bepaald door de Vierdaagse, maar ook door de ligging aan de rivier, de opleidingsmogelijkheden en het historisch karakter. Nederlanders vinden vooral de omschrijving ‘ historische stad’ goed bij Nijmegen passen (70%), gevolgd door ‘loopstad’ (67%) en ‘studentenstad’ (60%). Niet heel veel Nederlanders zien Nijmegen als een ‘cultuurstad’, terwijl Nijmegen een relatief groot cultuuraanbod heeft. Het rapportcijfer van Nederlanders voor de stad steeg van 6,8 in 2015 naar 7,0 in 2017. Het algemene beeld van de stad wordt positiever naarmate men vaker in Nijmegen komt. Mensen die Nijmegen nooit bezochten geven een 6 en regelmatige bezoekers een 7,7. Het recreatieve bezoek aan Nijmegen is aan het toenemen. Zo zien we een forse stijging van het aantal hotelovernachtingen, van circa 143.000 in 2012 naar 275.000 in 2017 (inclusief B&B’s).

 

Positie op ranglijsten grote steden

Nijmegen scoort hoog op enkele ranglijsten voor de grote steden. Op de ranglijst ‘woonaantrekkelijkheid’ (Atlas voor gemeenten) staat Nijmegen in 2018 op de 7e plaats. Dat is hoger dan alle andere steden in onze vaste set van benchmarksteden. En ook op de ranglijst ‘sterkste stedenmerken’ (Beerda Brand Consultancy) staat Nijmegen in 2017 zevende. Van de vaste set van benchmarksteden staan alleen Maastricht (4e plaats) en Groningen (6e plaats) hoger. Zaken die relatief sterk bijdragen aan de merkkracht van Nijmegen zijn: veel groen/mooie natuur, aantrekkelijke wandel- en fietsmogelijkheden en aantrekkelijke mogelijkheden voor vakantie.