"Economisch veerkrachtig" is één van de  over de hoofdopgaven in de bestuursperiode 2018-2022. In dit deel van de portal vindt u onderzoeksinformatie en statistieken over dit onderwerp.

 

Banen

In 2018 is het aantal banen sterk gestegen (+ circa 3.000), waarmee het aantal banen voor het eerst sinds 2011 weer boven de 100.000 uitkomt (100.580). De groei van het aantal banen speelt zich af in bijna alle sectoren. Ook het aantal vestigingen van bedrijven en instellingen in Nijmegen is in 2018 sterk gegroeid, van ruim 14.500 in 2017 naar ruim 15.500. De werkloosheid is in 2018 weer terug op het lage niveau van 2008 (4,8%). In Nijmegen zijn veel personen in de beroepsbevolking hoogopgeleid. Onder hen is de werkloosheid vier tot vijf keer lager dan onder de laagopgeleiden. Het aantal banen in de stad per 1.000 personen in de beroepsbevolking is in Nijmegen lager dan in de benchmarksteden; het werkloosheidpercentage in Nijmegen ligt op het gemiddelde voor de benchmarksteden. Daarbij moet wel bedacht worden dat Nijmegen ten opzichte van de benchmarksteden bovengemiddeld scoort als het gaat om de bereikbaarheid van banen vanuit de stad en dat veel Nijmegenaren buiten Nijmegen werken (circa 45.000). Na de economische crisis groeide het aantal Nijmegenaren dat buiten de stad werkt veel harder dan het aantal mensen van buiten de stad dat in Nijmegen werkt.

 

Ondernemersklimaat

De waardering van ondernemers voor het ondernemersklimaat is sinds 2010 tamelijk stabiel (6,6 in 2018). Opvallend is de sterke daling van het rapportcijfer voor de bereikbaarheid van de stad (van 6,7 in 2016 naar 6,1 in 2018). Na de opening van De Oversteek steeg dit rapportcijfer naar 6,9. Ook de waardering voor de directe bedrijfsomgeving is sinds 2010 tamelijk stabiel (7,0 in 2018). Het rapportcijfer voor de huisvesting is sterk gestegen (van 6,9 in 2016 naar 7,7 in 2018). Het innovatieklimaat wordt over het algemeen goed beoordeeld. De laatste jaren groeit het aantal banen in de clusters Life Sciences en High Tech. In de voorgaande tien jaar waren er 17 startups in Nijmegen waren (klein startend bedrijf, snelgroeiend en actief binnen de sectoren zakelijke dienstverlening, communicatie, informatie, Energie & Milieu Technologie, Halfgeleiders & Technologie of Health). Tijdens de recessie waren de markten voor bedrijfsmatig onroerend over het algemeen zeer ruim. Inmiddels is er krapte op de bedrijfsruimtemarkt, is de kantorenmarkt ook krapper aan het worden en is het aanbod op de bedrijventerreinenmarkt aan het afnemen.