• Altrade staat synoniem voor Nijmegen-Oost, met de vele horeca gelegenheden, activiteiten en voorzieningen in deze buurt.

  • Daalseweg: deze straat wordt meer een verblijfsgebied door herinrichting en uitbreiding en verbetering horeca.

De wijk Altrade is onderdeel van stadsdeel Nijmegen-Oost. Het noorden van Altrade behoort tot de 19de eeuwse schil. Het oostelijk deel van de wijk is een gerenoveerde arbeidersbuurt en is relatief krap van opzet. De zuidelijke delen zijn ingevuld binnen oude veldwegen en soms planmatig van opzet. De ‘componistenbuurt’ heeft een traditionele inrichting van woonstraten met de bijbehorende openbare ruimte. De woonerven uit de jaren '70 in de ‘schildersbuurt’ zijn bijzonder voor Nederland. Het merendeel van de woningen in Altrade is vooroorlogs. Op diverse plekken in de wijk heeft de oorspronkelijke bebouwing (vaak kleine industriële complexen) plaats gemaakt voor nieuwbouw. Er bevinden zich naar verhouding veel kleine beneden- en bovenwoningen die kamersgewijs worden verhuurd. In Altrade liggen twee begraafplaatsen.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een gemiddeld en stabiel beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Altrade tot het 'hogere middensegment' van de Nijmeegse woningmarkt.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.