• Rustige, stabiele woonwijk. Ruime tuinen, weinig verkeersdruk en verkeersveilig.

  •  Het maisonnettegebied huisvest relatief veel kwetsbare, maar maatschappelijk actieve bewoners.

De wijk Aldenhof maakt deel uit van stadsdeel Dukenburg. Opvallend bij de entree van de wijk is een voormalig ketelhuis. Samen met Malvert behoort Aldenhof tot de oudste wijken van Dukenburg (eind zestiger jaren). Gelegen tussen de van Boetbergweg, van Appelterenweg en park Staddijk kenmerkt de wijk zich door een duidelijke ruimtelijke opzet met een hoofdweg. Daaromheen liggen zijstraten met bouwblokken. Er zijn hier vooral grote laagbouwwoningen, maar ook maisonnettecomplexen en (midden)hoogbouwwoningen. Er zijn in de wijk geen winkelvoorzieningen. Ook het aantal bedrijven en arbeidsplaatsen is beperkt.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een achterblijvend, maar stabiel beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Aldenhof tot het laagste woningmarktsegment. Voor de gemeente Nijmegen is deze wijk een van de aandachtsgebieden in Dukenburg vanwege leefbaarheidsrisico’s.

 

Algemeen

Hier wordt de analyses voor deze wijk beschreven. Voor een analyse over alle wijken van Nijmegen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.