Deze module behandelt het gebruik van Wmo-voorzieningen. Onderwerpen die de revue passeren zijn de  aantallen cliënten, hun kenmerken en  gegevens over aanbieders en verwijzers. Daarnaast volgen bevindingen uit de cliëntervaringsonderzoeken en gegevens over de kosten voor de gemeente.