• De Horstacker en Zellersacker zijn langer bekende gebieden, die vanwege de bouwvormen, woningtype en huren kwetsbaar blijven.

  • Het wijkatelier en stichting St. Vincentius hebben een positieve invloed op de Ackerwijken.

De 80'er jaren-wijk 't Acker is gelegen in het noorden van stadsdeel Lindenholt. De wijk bestaat uit 7 buurten: de Horstacker, de Steekse Acker, de Meeuwse Acker, Drieskensacker, Zellersacker, Heeskesacker en Hillekensacker. Deze hebben allen een eigen verkeersontsluiting en veel groen en water aan de randen. Aan het voormalige agrarische gebruik herinneren enige boerderijen. De St. Agnetenweg, Weteringweg en Broekstraat maken deel uit van een eeuwenoude stratenpatroon. De namen van enkele Ackerwijken zijn ontleend aan de vroegere eigenaren van landbouwgrond.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een stabiel en gemiddeld beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort 't Acker tot het 'lagere middensegment' van de Nijmeegse woningmarkt. Voor de gemeente Nijmegen is de buurt Zellersacker binnen ‘t Acker een aandachtsgebied vanwege leefbaarheidsrisico’s.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.