• Steeds sterker een gebied voor evenementen, uitgaan, vertier.

  • Instroom nieuwe bewoners, vaak met een ander verwachtingspatroon. Zij stellen eisen aan het woonmilieu.

De wijk Stadscentrum maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Centrum. Hier ligt het centrale uitgaans- en winkelgebied en er is ook een duidelijke woonfunctie met veel etagewoningen. Wederopbouw en de 19e eeuwse gordel geven verschillen. De afgelopen jaren is in het wederopbouwgebied geïnvesteerd, en zijn diverse bijzondere projecten gerealiseerd zoals bebouwing en herinrichting van Plein 1944 en de aanleg van de Marikenstraat en Moenenstraat.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat geven een prima, gemiddeld beeld waarbij er wel negatieve ontwikkelingen naar voren komen. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot de 'middenklasse' van de Nijmeegse woningmarkt. De gemeente Nijmegen geeft de wijk extra aandacht vanwege de invloed van  centrumfuncties zoals uitgaansleven en winkels op de leefbaarheid ('aandachtsgebieden Centrum').

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.