• St. Anna blijft vaak onbesproken, het gaat hier goed, weinig signalen.

  • 'Hier zijn snelfietsroutes ontstaan, door Nijmegen-Midden. Gaat goed.

St. Anna, gelegen in stadsdeel Nijmegen-Midden, is één van de eerste dorpen die rond 1930 opgingen in de stad Nijmegen. De wijk is relatief ruim opgezet met veel laagbouwkoopwoningen. De Hatertseweg verdeelt St. Anna in twee delen. Het oostelijk deel is in de loop der tijd tussen de oude wegen bebouwd, in een gevarieerde opbouw. Het westelijk deel is te vergelijken met de aangrenzende wijk Hazenkamp. Een vooroorlogse wijk die ruim en groen van karakter is met duidelijke bouwblokken en laagbouwkoopwoningen. In de wijk zijn van oudsher verschillende bedrijfspanden aanwezig.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat geven een prima, gemiddeld beeld waarbij er enkele positieve signalen zijn. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort St. Anna tot het 'hogere middensegment' van de Nijmeegse woningmarkt.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.