• Oosterhout is een prettige woonwijk, met veel groen en dichtbij het buitengebied.

  • Er wonen veel tweeverdieners in de wijk. Door de drukke levensstijl is er soms minder aandacht is voor de wijk en omgeving.

De wijk Oosterhout typeert de stap van Nijmegen over de Waal in stadsdeel Nijmegen-Noord. In De Boomgaard, het oudste deel, werden de eerste woningen in 2000 opgeleverd. De stedenbouwkundige structuur is gericht op inpassing in het landschap. Een groene zone binnen de wijk wordt gevormd door park de Rietgraaf en het gebied rondom het eiland in het noordelijke deel van de wijk. Een belangrijke (verkeers)as in Oosterhout is de Griftdijk. In de noordelijke helft van het gebied, dat tegen de A15 aan ligt, zijn bedrijven en instellingen gevestigd. Tot de wijk Oosterhout behoort ook enig landelijk gebied.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een gunstig en stabiel beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Oosterhout tot de Nijmeegse wijken in het hoogste woningmarktsegment.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.