• Gastvrije, rustige, gekleurde, leuke wijk waar iedereen kan wonen.

  • Er is hier een tweedeling tussen de oudere en nieuwere generatie (en twee kanten van het Willemskwartier).

De wijk Nije Veld maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Midden en is uit meerdere buurten opgebouwd. Het grootst en bekendst is het Willemskwartier, een vooroorlogse buurt met veel huurwoningen. Op meerdere locaties binnen de wijk Willemskwartier is vanaf 2005 nieuwbouw gerealiseerd. In combinatie met Basisschool Het Kleurrijk zijn in een voorzieningenhart meerdere instellingen en wijkvoorzieningen ontstaan. Ten westen van de Groenestraat is de kleinere Landbouwbuurt gelegen, ook met corporatiewoningen. Aan de overkant van de Muntweg ligt de zogenaamde Muntenbuurt, halverwege de tachtiger jaren van de vorige eeuw gebouwd op een voormalig bedrijfsterrein. In Nije Veld zijn er aan de Willemsweg en Groenestraat allerlei voorzieningen zoals winkels.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat geven sinds 2016 een prima, gemiddeld beeld waarbij er opnieuw duidelijk positieve ontwikkelingen naar voren komen. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Nije Veld tot het 'lagere middensegment' van de stedelijke woningmarkt. De gemeente Nijmegen geeft de oude stadswijk Willemskwartier extra aandacht vanwege leefbaarheidsrisico’s.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.