• Wijk die zich al langer positief ontwikkeld, wel nog steeds aandachtswijk.

  • Samenleven van deelgroepen geeft geen voelbare spanning.

De wijk Neerbosch-Oost in stadsdeel Nijmegen-Nieuw-West kent een herhaling van woonbuurten, met zowel hoogbouw als laagbouw. Hier staan veel huurwoningen, om de wijk heen een groene strook met daarin waterpartijen. Winkels, wijkgebouw en sporthal liggen centraal in de wijk. Ook is er enige historische bebouwing aanwezig van het oude dorp Neerbosch. Een ander historisch element is het 'bosje van de Baron', dat ooit onderdeel was van het slot van de baron van Rijckevorsel. Tussen de Neerbosscheweg en de Dr. de Blecourtstraat - Dennenstraat liggen woonbebouwing en een voorzieningenstrook (met daarin Sportpark “de Dennen” en een schoolcomplex) die ook deel uitmaken van Neerbosch-Oost.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat blijven achter binnen Nijmegen, maar maken al langere tijd positieve ontwikkelingen door. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Neerbosch-Oost tot het laagste woningmarktsegment in onze stad. Voor de gemeente Nijmegen is deze wijk een aandachtsgebied in Nieuw-West vanwege leefbaarheidsrisico’s.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.