• De ontwikkelingen van de leefbaarheid in Meijhorst baart zorgen, bewoners zien weinig perspectief tot verbetering.

  • De verbouwing van het zwembad heeft positief uitgepakt en vrijwilligers houden het zwembad goed draaiende.

Meijhorst is tussen 1968 en 1973 gebouwd als vierde van de zeven wijken in stadsdeel Dukenburg. De stedenbouwkundige opzet is ruim en groen, maar ook rechtlijnig en eenvormig. Langs de hoofdstraten (de 10e t/m 14e straat en de 60e straat) is de wijk opgebouwd in een mengeling van hoog- en laagbouwcomplexen. Meijhorst kent de meeste hoogbouw binnen Dukenburg. Groenzones bevinden zich vooral aan de randen van de wijk. Centraal ligt Park Meijhorst. Een bijzonder groenelement is ook het ‘grand canal’. Deze watergang maakte ooit deel uit van het landgoed de Duckenburg, en wees in de richting van de Wijchense kerktoren.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een achterblijvend beeld, en ontwikkelen zich negatief. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Meijhorst tot de Nijmeegse wijken in het laagste woningmarktsegment.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.