• De leefbaarheid in Malvert maakt op verschillende gebieden een positieve ontwikkeling door.

  • Er is veel geïnvesteerd in renovatie en sloop-nieuwbouw in het maisonnettegebied.  

De stedenbouwkundige opzet van de wijk Malvert in stadsdeel Dukenburg kenmerkt zich door een interne rondweg waaraan de verschillende woonstraten aantakken. Malvert bestaat voor de ene helft uit laagbouw, voor de andere uit etagebouw. In de wijk ligt een groot maisonnettecomplex die een grote herstructurering heeft ondergaan. Centraal ligt een voorzieningenhart met een bescheiden winkelcentrum, een verzorgingshuis en basisschool.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat in Malvert ontwikkelen zich gunstig. De wijk geeft inmiddels een prima, gemiddeld beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Malvert tot de Nijmeegse wijken in het laagste woningmarktsegment. Voor de gemeente Nijmegen is deze wijk een aandachtsgebied in Dukenburg vanwege leefbaarheidsrisico’s.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.