• Rustige en stabiele woonwijk, relatief weinig voorzieningen in de wijk zelf en weinig verkeersstromen.

  • Er zijn worden weinig problemen in de wijk gemeld, veel wordt door bewoners zelf opgelost.

De wijk Lankforst maakt deel uit van stadsdeel Dukenburg. De woonerven zijn in de tweede helft van de jaren zestig gebouwd. De stedenbouwkundige opzet van de wijk wordt bepaald door een hoofdroute waarop ringvormige woonstraten zijn aangetakt. Het Uilenbos, de Wolle Wei en het groen rondom landhuis de Duckenburg zijn grootschalige groenelementen. Lankforst bestaat bijna alleen uit woningbouw, in het midden van de wijk bevinden zich een basisschool en praktijkruimte. De verschillende woningcomplexen zijn in duidelijk afgebakende delen verspreid over de wijk. Lankforst kent naar verhouding veel openbare ruimte.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat zijn binnen Nijmegen gemiddeld en stabiel. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Lankforst tot de Nijmeegse wijken in het laagste woningmarktsegment.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.