• Een relatief rustige wijk, met grote huizen aan de randen van de wijk.

  •  Kwakkenberg kent de hoogste gemiddelde vastgoedwaarde van woningen binnen Nijmegen.

De wijk Kwakkenberg ligt in stadsdeel Nijmegen-Oost aan de oostrand van Nijmegen. Het is een bebost gebied waar ook de naburige kernen Berg en Dal en de Heilig Landstichting deel van uitmaken. De wijk is opgebouwd langs oude boswegen. De woningen, vaak villa's, bevinden zich op ruime percelen. Opvallend zijn appartementencomplex Villandry en studentencomplex Westerhelling.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een gunstig en stabiel beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Kwakkenberg tot de Nijmeegse wijken in het hoogste woningmarktsegment.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.