• Een rustige wijk met een fantastische woonomgeving, aan de rand van de stuwwal.

  • De wijkbewoners zorgen goed voor de woonomgeving.

De wijk Hunnerberg in stadsdeel Nijmegen-Oost is niet zozeer planmatig opgezet, maar heeft een gegroeide structuur. Het noordelijk deel bestaat uit de 19de eeuwse schil met vooral grote panden. Daaraan grenzend ligt een dichter bebouwd gedeelte met kleinere, particuliere huurwoningen, veel boven- en benedenwoningen en ook bedrijvigheid. Aan de zuidkant ligt een woonbuurt met koopwoningen. Nieuwbouw heeft voornamelijk plaatsgevonden op de Kopse Hof en op het achterterrein van het voormalige Canisius College. Het markante hoofdgebouw hiervan is ontworpen door een leerling van architect Cuijpers.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een gunstig en stabiel beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Hunnerberg tot de Nijmeegse wijken in het hoogste woningmarktsegment.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.