• Het voorzieningenniveau aan de Molenweg baart zorgen. Hier is veel verloop.

  • Het draagvlak voor de afwijkende leefstijl van studenten in de wijk is sterk afgenomen.

De vroeg-naoorlogse woonwijk Heseveld maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Nieuw-West. Het was de tijd van woningnood, toen er snel en effectief moest worden gebouwd. Men koos voor een rationele verkaveling, waarbij op verschillende plekken experimentele bouwsystemen zijn toegepast. De hoofdopzet van de wijk bestaat uit een assenkruis van hoofdwegen (Molenweg-Paul Krügerstraat en Daniëlsweg). Centraal liggen het Daniëlsplein met aangrenzend de voorzieningen aan de Molenweg, en niet ver daar vandaan de parochiekerk en andere wijkvoorzieningen. Ten zuiden van de Graafseweg bevinden zich drie afgescheiden deelgebieden rond Oude Graafseweg, Paddepoelseweg en Muntmeesterlaan.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat zijn binnen Nijmegen gemiddeld en stabiel. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Heseveld tot het laagste woningmarktsegment. Voor de gemeente Nijmegen is de wijk een aandachtsgebied in Nieuw-West vanwege leefbaarheidsrisico’s.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.