• Nog altijd een witte enclave, waar inmiddels wel verjonging in optreedt.

  • Mensen hebben en voelen hier ruimte om actief te worden. Zij pakken bijvoorbeeld activiteiten op in het nieuwe park.

De wijk Hees maakt onderdeel uit van stadsdeel Nijmegen-Nieuw-West. Al in de 17e eeuw werden in Hees landerijen opgekocht en buitenplaatsen gebouwd. De basis wordt inmiddels gevormd door een voormalige dorpskern met oude wegen, statige panden en een aantrekkelijke groenstructuur. De wijk maakt ook een ruime, groene indruk door het aangrenzende parkgebied Park West. Hieronder vallen o.m. het Planetenpark, Kometenpark en Distelpark. Door de verschillende bouwperioden heeft de wijk een afwisselend karakter, met vooral een woonfunctie. Het gaat vooral om laagbouwkoopwoningen.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een gunstig en stabiel beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Hees tot de Nijmeegse wijken in het hoogste woningmarktsegment.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.