• Een sterk punt in de Hazenkamp is nog altijd het veldje aan de Hindestraat. Een mooi voorbeeld van actief burgerschap, wordt goed gebruikt door kinderen en volwassenen.

  • 'Hazenkamp scoort al jaren goed in de wijkmonitor, dat verwachten we wederom.

Hazenkamp maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Midden. Kenmerkend voor de stedenbouw is de geleidelijke groei langs oude uitvalswegen en veldwegen als de Groenestraat. In de loop van enkele tientallen jaren zijn de tussengebieden volgebouwd. Ook na de jaren '60 van de vorige eeuw zien we bouwontwikkelingen in Hazenkamp. De wijk komt groen over, vooral door de volgroeide straatbomen, ruime voor- en achtertuinen en de directe nabijheid van het stadspark De Goffert. In de wijk zijn verschillende scholen gevestigd.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een gunstig en er zijn enkele positieve ontwikkelingen zichtbaar. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Hazenkamp tot de Nijmeegse wijken in het hoogste woningmarktsegment.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.