• Een stabiele wijk die wel aan het veranderen is. Veel woningen van Standvast zijn fors verbeterd (duurzaamheid).

  • De laatste jaren is er enige beweging, er ontstaat meer onderling contact tussen bewoners.

De wijk Hatertse Hei maakt deel uit van het stadsdeel Nijmegen-Zuid en wordt omsloten door St. Annastraat, Slotemaker de Bruïneweg, Hatertseweg en Heiweg. Hatertse Hei bestaat uit diverse buurten die tussen deze oude wegen zijn ontstaan. Centraal in het gebied valt een zogenaamde sterflat op. In de zuidwesthoek zijn er diverse schoolgebouwen. De wijk kent vooral woningen en niet zo veel groen.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een stabiel en gemiddeld beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Hatertse Hei tot het 'lagere middensegment' van de Nijmeegse woningmarkt.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.