• Een wijk waar de trots is toegenomen, waar prima voorzieningen zijn. Maar ook een blijvende aandachtswijk door de samenstelling van de woningvoorraad.

  • De Kastelenbuurt is een van de kerngebieden qua aandacht en problematiek.

Hatert kent een strakke stedenbouwkundige opbouw en heeft binnen stadsdeel Nijmegen-Zuid een eigen identiteit. De afwisseling in architectuur is beperkt, met laagbouwwoningen met platte daken en rechthoekige flatgebouwen. Toch zijn er verschillende woonbuurten, met daartussen vaak open (groen)stroken. Het noordelijk deel van de wijk bestaat voornamelijk uit koopwoningen, de zogenaamde ‘edelstenenbuurt’. Het gebied ten zuiden van de Hatertseweg bevat overwegend goedkope huurwoningen, het grootste deel is gerealiseerd tussen 1955 en 1965.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een achterblijvend, maar stabiel beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Hatert tot de Nijmeegse wijken in het laagste woningmarktsegment. Voor de gemeente Nijmegen is deze wijk een aandachtsgebied vanwege leefbaarheidsrisico’s.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.