• Het groene karakter en de ruimte blijven sterke punten. Ook het opknappen van het winkelcentrum  Jacobslaan (JUMBO) en opleveren van  Onder Onnes geven een impuls.

  • De wijk kent ook een duidelijke verborgen groep kwetsbaren, weinig uitgesproken, vaak zorgmijders.

Grootstal heeft binnen stadsdeel Nijmegen-Zuid een ruim aanbod aan goedkope en middeldure huurwoningen, laagbouw en etagebouw. Het grootste deel is gebouwd tussen 1955 en 1965. Er is hier veel stedenbouwkundige afwisseling, ook vanwege de hoogteverschillen. In Grootstal zien we diverse oude verbindingen zoals de Grootstalselaan, de St. Jacobslaan en de Van Peltlaan. Langs deze wegen en later ook in tussenliggende gebieden is bebouwing ontstaan. Een opvallend woonproject voor ouderen is 'de Ring'. In het noordwestelijk deel van de wijk liggen verschillende bedrijven. In het zuidelijk deel is begin negentiger jaren het nieuwbouwplan Klein Grootstal gerealiseerd.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een stabiel en gemiddeld beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Grootstal tot het 'lagere middensegment' van de Nijmeegse woningmarkt.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.