• Veel ontwikkelingen in gang de laatste jaren, vooral vanwege de (voorbereidingen voor) herstructurering in de Kolpingbuurt.

  • De Emancipatiebuurt is rustig en sterk.

Goffert maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Midden. Het grootste deel wordt ingenomen door het Goffertpark en door het bedrijventerrein Winkelsteeg. Daarnaast zijn er drie woongebieden te herkennen. De Kolpingbuurt, ingeklemd tussen Muntweg en spoorlijn, bestaat uit kleine huurwoningen in beheer bij een woningbouwvereniging. Daarnaast liggen er  twee flatcomplexen aan de Heideparkseweg, in een groene omgeving. En tenslotte is de Emancipatiebuurt in de periode 1988 -1993 aangelegd op het terrein van het voormalige Pensionaat Jonkerbosch. De bebouwing hier bestaat uit laagbouw koopwoningen en huurappartementen in een bosachtige omgeving.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat geven een prima, gemiddeld en stabiel beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Goffert tot het 'lagere middensegment' van de Nijmeegse woningmarkt. Voor de gemeente Nijmegen is de Kolpingbuurt een aandachtsgebied vanwege leefbaarheidsrisico’s.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.