• De Kamp bestaat uit zes buurten van diverse aard en omvang met groene zones langs de randen van de wijk.

  • In de Voorstenkamp en Gildenkamp blijft extra aandacht nodig om de leefbaarheid op peil te houden.

Van de wijken in stadsdeel Lindenholt is de Kamp het eerste aangelegd; in de tweede helft 70'er jaren. De wijk ligt tegen het Maas-Waalkanaal aan en kent zes buurten. In De Voorstenkamp staan alleen huurwoningen waarvan bijna de helft etagewoningen. De Geerkamp, De Hoefkamp en De Kluijskamp kennen hoofdzakelijk laagbouwkoopwoningen. In De Gildekamp en De Wellenkamp is de woningvoorraad het meest gemengd. De Voorstenkamp en een deel van De Gildekamp zijn krapper opgezet dan de andere vier buurten. Groen is vooral rondom de woonbuurten te vinden. Binnen de wijk ligt ook de 'Brabantse Poort': meubelboulevard, NS-station Nijmegen-Dukenburg, appartementencomplexen en kantoorgebouwen.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een stabiel en gemiddeld beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort De Kamp tot het 'lagere middensegment' van de Nijmeegse woningmarkt. De gemeente Nijmegen geeft de binnen de wijk gelegen buurten Voorstenkamp en Gildenkamp extra aandacht vanwege leefbaarheidsrisico’s.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.