• Homogene samenstelling bevolking, m.u.v. het ‘volkswijkgedeelte’ aan de westzijde.

  • Vrijkomende huurwoningen worden niet betrokken vanuit de buurt (kinderen, ouderen) maar regelmatig door yuppen of groepen studenten.

De wijk Benedenstad maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Centrum en ligt tussen de Waal en het winkel- en uitgaanscentrum van Nijmegen. Na jarenlang verval en sloop is de Benedenstad tussen 1979 en 1985 herbouwd op basis van de oorspronkelijke stedenbouwkundige structuur. Bij de herontwikkeling zijn oude stratenpatronen en rooilijnen toegepast. Hier en daar zijn historische panden bewaard gebleven. De Benedenstad heeft een vrij stenig karakter. Binnenterreinen zijn er voor bewonersparkeren maar ook (steeds vaker) voor groen en speelmogelijkheden. Eind jaren '80 van de vorig eeuw werd de Waalkade aangelegd, een gebied mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat geven een prima, gemiddeld beeld waarbij er wel negatieve ontwikkelingen naar voren komen. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Benedenstad tot het 'lagere middensegment' van de Nijmeegse woningmarkt. De gemeente Nijmegen geeft de wijk extra aandacht vanwege de invloed van  centrumfuncties zoals uitgaansleven en winkels op de leefbaarheid ('aandachtsgebieden Centrum').

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.