• Bewoners zijn sterk gehecht aan het wonen in Galgenveld en hebben een groot zelforganiserend vermogen.

  • Verkamering heeft impact op de leefbarheid in de '19e eeuwse schil'.

De wijk Galgenveld maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Oost. De wijknaam herinnert aan doodvonnissen die hier in de middeleeuwen werden voltrokken. Het 19e eeuwse deel binnen de wijk heeft een monumentaal karakter met statige laanbomen. De Indische buurt, uit de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw, kent met groen omzoomde pleinen zoals het Javaplein. De bebouwing is bijzonder vanwege haar Berlagiaanse architectuur. De Surinameweg en omgeving heeft veel van de kenmerken van de Indische buurt, maar ligt door de drukke Heijendaalseweg enigszins geïsoleerd. De ‘professorenbuurt’ tenslotte is aan het eind van de jaren vijftig opgezet met een stempelvormige herhaling van portiekflats en laagbouw. De wijk kent voorzieningen als het Oud Burgeren Gasthuis, een studentencomplex en diverse scholen.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat zijn hier relatief gunstig en stabiel. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Galgenveld tot de Nijmeegse wijken in het hoogste woningmarktsegment.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.