• Op verschillende gebieden in Zwanenveld is er ingeleverd op de leefbaarheid.

  • De school in Zwanenveld en het actieve buurtcomité in het centrale deel van de wijk hebben een positive invloed.

De wijk Zwanenveld maakt deel uit van stadsdeel Dukenburg, en kent enkele rondlopende hoofdstraten waaraan woonblokken zijn aangehaakt. De wijk is wat minder ruim opgezet dan elders in Dukenburg, maar kent een behoorlijke mate aan groen en andere voorzieningen. Opvallend is natuurlijk het stadsdeelcentrum Dukenburg in het noordwesten van de wijk. Dit winkel- en dienstencentrum heeft een bovenlokale uitstraling, en is nabij een bus- en treinstation gelegen.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat blijven achter binnen Nijmegen en maken negatieve ontwikkelingen door. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot het laagste woningmarktsegment. Voor de gemeente Nijmegen is deze wijk een aandachtsgebied in Dukenburg vanwege leefbaarheidsrisico’s.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.