• Huizenprijzen stijgen, vooral de middensegment-woningen zijn gezocht.

  • Qua verkeersproblematiek vallen vooral de Wolfkuilseweg en Molenweg op vanwege congestie en te hard rijden.

Wolfskuil is een oude volkswijk in stadsdeel Nijmegen-Oud-West, begrensd door enkele grote verkeerswegen. Het gebied ten noordoosten van de Nieuwe Nonnendaalseweg is gebouwd in jaren '10 en '20 van de vorige eeuw. De openbare ruimte kenmerkt zich hier door een aantal grotere lanen en kleinere woonstraten en pleinen (onder andere Nachtegaalplein). Deze lanen volgen de structuur van de oude veldwegen. Het wijkdeel dat soms wordt aangeduid als 'de kuul' is direct na de Tweede Wereldoorlog gebouwd voor circa 5.000 parochianen. Het heet wel de kuul omdat deze buurt ten opzichte van de oude stuwwal (de Graafseweg) in een kuil ligt. De Rozenbuurt tenslotte hoort bij Wolfskuil, maar is daarvan min of meer afgesneden door de Graafseweg.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat zijn hier sinds 2016 prima (gemiddeld) en maken duidelijke, positieve ontwikkelingen door. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Wolfskuil tot het 'lagere middensegment' van de stedelijke woningmarkt. Voor de gemeente Nijmegen is deze oude stadswijk een aandachtsgebied vanwege leefbaarheidsrisico’s.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.