• Weezenhof kan ‘het vlaggenschip’ van Dukenburg zijn. Een wijk met een goed imago en actieve, zelfredzame bewoners.

  • Wijk kent relatief weinig voorzieningen, dit werd nog eens benadrukt door het tijdelijk wegvallen van het het winkelcentrum.

De wijk Weezenhof wijkt in vele opzichten af van de andere wijken in stadsdeel Dukenburg. De wijk is ruim van opzet, met straten die zich in een boomstructuur steeds verder vertakken. Hoogbouw komt voor bij de entree (tot 12 lagen) en er zijn diverse typen rijwoningen, geschakelde en vrijstaande woningen. In het centrale groengebied liggen bijzondere 'sterflats'. De wijk heeft een winkelcentrum (een brand verwoestte begin 2017 ongeveer de helft van het complex) en herbergt diverse maatschappelijke voorzieningen. Tussen de soms doodlopende straten liggen grote groenzones met waterpartijen. De wijk grenst aan het natuurgebied Vogelenzang.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een gunstig en stabiel beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Weezenhof tot de Nijmeegse wijken in het hoogste woningmarktsegment.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.