• Wijk waar de leefbaarheid zich eerder positief ontwikkelde, nu weer een negatieve ontwikkeling.

  • Bewoners zijn kritisch op de ontwikkeling die de wijk doormaakt

De bouw van Tolhuis in stadsdeel Dukenburg startte in 1971. Kenmerkend is de boomvormige wegenstructuur in woonerven. De oude Teersdijk, inclusief voormalige tolhuisje, loopt als een groene lijn door het noordelijke deel van het gebied. Tolhuis wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan woningtypes en architectuur in een compacte opzet. Er zijn bijvoorbeeld appartemententorentjes en drive-in woningen. In het centrum van de wijk is Brede School de Dukendonck gevestigd, met daarbij het Creatief Centrum Nijmegen Zuid.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat in de wijk blijven binnen de Nijmeegse context achter, waarbij er negatieve ontwikkelingen naar voren komen. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Tolhuis tot het laagste woningmarktsegment in onze stad. Voor de gemeente Nijmegen is het binnen de wijk gelegen buurtje Tolhuis 52e-78e straat een aandachtsgebied in Dukenburg vanwege leefbaarheidsrisico’s.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.